Apertura de Curs 2017-2018

RACV
Data: 
02/10/2017

Acte protocolari d'apertura de curs de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana es complau en invitar a vosté a la

Solemne Apertura del Curs Acadèmic 2017-2018

que es celebrarà el dilluns, dos d’octubre, a les 19:00 hores

 

 Llectura de la Memòria del Curs Acadèmic 2016-2017, pel Secretari de la RACV, Ilm. Sr. En Javier Domínguez Rodrigo.

 Discurs inaugural a càrrec de l’Acadèmic de Número de la RACV, Ilm. Sr. En Francisco García García, que versarà sobre

“VIAGE CARTOGRÀFIC PEL TERRITORI VALENCIÀ A TRAVÉS DELS NOSTRES MAPES: DEL SIGLE XVI AL XXI”

 Entrega de Diplomes als Acadèmics Corresponents Electes durant el Curs 2016-2017.

 Intervenció del Decà de la RACV, Excm. Sr. En Federico Martínez Roda.

 Lloc: Saló del Consolat de Mar de La Llonja de la Seda (entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2)

*Protocol Srs. Acadèmics: jaqué o trage fosc i medalla