Presa de possesió com a Acadèmic Corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo

22/02/2018