Benjamín Augulló

Foto de grup de la IV Jornada d'Acadèmics Corresponents (foto: Javier Marco Tatay)
Els acadèmics corresponents presentaron les seues ponències en sessions de matí i vesprada.
18/02/2017 - 10:00
Foto de grupo de la IV Jornada de Académicos Correspondientes (foto: Javier Marco Tatay)
Los académicos correspondientes presentaron sus ponencias en sesiones de mañana y tarde.
18/02/2017 - 10:00