Vicente Blasco Ibáñez

Vicente Blasco Ibáñez
La Real Acadèmia de Cultura Valenciana recordarà la figura i l'obra de l'insigne escritor valencià.

03/10/2017 - 19:15
Vicente Blasco Ibáñez
La Real Academia de Cultura Valenciana recordará la figura y la obra del insigne escritor valenciano.

03/10/2017 - 19:15