Biblioteca

INFORMACIÓ GENERAL 

Servicis

- Servici de referència i informació bibliogràfica i documental: les consultes  poden realisar-se en la biblioteca, i també per teléfon, correu i correu  electrònic.

- Intercanvi de publicacions: es porta a terme en distints centres, institucions, Associacions… de tota la Comunitat Valenciana. A través del nostre correu, podrà informar-se de cóm iniciar intercanvi en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

- Préstam: omplint una solicitut de petició de llibres i sempre que es disponga del carnet de la biblioteca.

- Reprografia digitalisada: Es fa exclusivament per a les peticions per correu electrònic, quan a l'usuari li és difícil accedir a la nostra sèu en persona. A través de l'escàner es reproduirà qualsevol document sempre que les seues característiques físiques i de conservació ho permeten i en el determini més breu possible s'enviarà per correu electrònic. Les reproduccions es proporcionaran únicament per a us privat en fins docents i d'investigació. La Biblioteca no es fa responsable de l'us que puguen donar-se de les reproduccions contravenint els drets protegits per la llei. 

Normes de consulta

Les normes per a la consulta del patrimoni bibliogràfic conservat en la Biblioteca són les següents

-Presentar el carnet de la biblioteca (sense carnet, es facilita passe temporal a la sala de llectura a els qui acrediten la necessitat de portar a terme alguna consulta breu i concreta també per a estudiar)
-Utilisar els instruments de descripció, fichers i ordenadors en el màxim conte.
-Omplint un llistat en les senyes personals.
-Desconectar el sò dels teléfons mòvils.
-No alterar el silenci en la sala.
-Consultar qualsevol dubte al personal de l'Archive-Biblioteca.
-Acceptar les normes existents per a l'us correcte dels fondos.

Personal

La direcció general de la Biblioteca correspon a l'Acadèmic-Bibliotecari elegit per la Junta de la Real Acadèmia. La direcció tècnica pertoca al personal contractat per a portar a terme les diverses tasques.

Acadèmic Archiver-Bibliotecari
En Voro López i Verdejo

Personal tècnic
Na Virginia Segura Pedrero
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Valéncia.
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació en la Universitat de Valéncia.

Sèu / Contacte
 
Real Acadèmia de Cultura Valenciana
 
Biblioteca
Carrer Avellanes, nº 26
46003 Valéncia

E-Mail: biblioteca@racv.es

Tel: 96 391 69 65
 
Horari d'atenció al públic i accés
 
Sobre l'horari, la Biblioteca esta disponible per als usuaris i investigadors que vullguen consultar els seus fondos en horari de matí i vesprada: 
 
Matins: de 9:00 a 14:00 h.
Vesprades (dilluns i dimecres): de 16: 30 a 20:30 h.
Divendres per la vesprada, dissabtes, dumenges i més d'agost tancat.
 
Horari d'Estiu: mesos de juliol i primera quinzena de setembre, de dilluns a divendres, de 8:30-14:30.
 
L'accés a la Sala de Llectura és a través del propi edifici de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en la planta baixa del mateix edifici.   
logo Real Acadèmia de Cultura Valenciana
(Fundada en 1915 per la Diputació Provincial de Valéncia. Inscrita en el Registre d'Acadèmies de l'Institut d'Espanya. Títul Real de 1991)
C/Avellanes, 26 - 46003 VALÉNCIA Tel. 96 391 69 65 email: info@racv.es