Benjamín Agulló Pascual

Benjamín Agulló Pascual
Medalla: 
31
Data ingrés: 
03/03/2008

Cocentaina, 19 de maig de 1930

Estudià Filosofia i Teologia en els seminaris de la Província Franciscana de Valéncia. Religiós franciscà profés, en 1946; fon ordenat sacerdot l'any 1952. Diplomat en Psicopedagogia, en Archivística i en Conservació de Biblioteques.

Ha iexercit diversos càrrecs, dins i fòra de la Província Franciscana de Valéncia, inclús el de Superior Provincial i Visitador General. Ha segut membre-colaborador de distintes entitats religioses i culturals.

Fundà el Gabinet Psicopedagògic del colegi "La Concepció" d'Ontinyent, l'Archiu Històric de la Província Franciscana de Valéncia, Aragó i Balears, i el Centre d'Estudis Franciscans de Valéncia.

Actualment és Vicepostulador de les Causes de Canonisació de la Província Franciscana de Valéncia i participa en atres Causes de Canonisació de l'Archidiòcesis de Valéncia. Cronista de la Província franciscana de Valéncia, Aragó i Balears. Cronista Honorari de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne de Valéncia.

Entre la seua abundant producció lliterària, hi ha 33 llibres publicats. 25 colaboracions, en “Separata”, 11 Colaboracions en Llibres, 15 colaboracions en prestigioses revistes culturals, prou pròlecs i presentacions de llibres i diferents artículs en distintes revistes i periòdics de divulgació religiós-cultural.

És requerit per a fer conferències en distints àmbits culturals, especialment de tema franciscà, i ha participat en diversos Congressos, Jornades d'estudi, Cursos, Seminaris, etc. d'Història Franciscana, d'Història de l'Art, d'Archivística, etc.

Ha segut guardonat en els premis següents:

Accèssit 1er en el IV Certamen Literario-Misional, del Secretariat de Missions de l'Archidiòcesis de Valéncia, de 1943, sobre el tema “¿Los infieles son hermanos nuestros?”. Accèssit 1er en el VI Certamen Literario-Misional, del Secretariat de Missions de l'Archidiòcesis de Valéncia, de 1945, sobre el tema “Importancia del Clero Indígena”. Primer Premi dels Jocs Florals de Benissa (Alacant) de 1972, sobre el tema "Estudio biográfico sobre el Padre Andrés Ivars Cardona, O.F.M.". Premi-Ajuda de l'Institut d'Estudis Alacantins, 1973, per a l'investigació lliterària sobre el tema "Vida y Obra del Escritor Luis Fullana Mira". Primer Premi en els Jocs Florals de Benissa (Alacant), 1975, sobre el tema "Estudio Histórico del Franciscanismo en Benissa". Primer Premi en els CXV Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia de 1998, al tema presentat per l'Excm. Sr. President de les Corts Valencianes, sobre "La Figura del Pare Fullana", en el títul: "El Pare Lluïs Fullana Mira i els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia".