Benjamín Agulló Pascual

Benjamín Agulló Pascual
Medalla: 
31
Data ingrés: 
03/03/2008

Naixqué en Cocentaina (Alacant) el 19 de maig de 1930. Estudià el Bachillerat, Filosofia i Teologia en els seminaris de la Província Franciscana de Valéncia. Religiós franciscà professà en 1946; fon ordenat sacerdot l'any 1952. Diplomat en Psicopedagogia, en Archivística i en Conservació de Biblioteques.

Ha eixercitat els següents càrrecs: Professor en els coleges franciscans d’Ontinyent i Carcaixent; Superior-Rector del colege "Sant Antoni" de Carcaixent; Vicari i Superior del convent de Sant Llorenç Màrtir de Valéncia; Secretari, Administrador, Archiver, Croniste, Definidor, Vicari provincial i Ministre provincial de la Província franciscana de Valéncia, Aragó i Balears; Visitador general de les Províncies franciscanes de Granada i de Catalunya i de la casa "Cardenal Cisneros" de Madrit.

Fon President de la Conferència de Ministres Provincials O.F.M. d'Espanya i Portugal; de la Germandat de sacerdots, religiosos i religioses de Cocentaina; i de la Comissió de Patrimoni Cultural de la Província Franciscana de Valéncia, Aragó i Balears.

Fon membre del Capítul General de l'Orde Franciscana; del Consell del Presbiteri de la diòcesis de Valéncia; del Sínodo diocesà de Valéncia; i de la Comissió d'Història O.F.M. d'Espanya i Portugal; de l'Associació d’Archivers eclesiàstics d'Espanya; de l'Associació de Bibliotecaris, Archivers i responsables de Patrimoni O.F.M. d'Espanya; de la Junta de govern de la Conferència de Religiosos de la Comunitat Valenciana (CONFER COVAL); de la Junta de redacció de la revista "Archive Ibero-Americano" de Madrit; i Redactor de la revista "Archive Ibero-Americano", de Madrit; de la Comissió Mixta Generalitat Valenciana-Iglésia Catòlica per al Patrimoni artístic; de la Comissió diocesana de Valéncia per al Patrimoni artístic; Delegat de CONFER COVAL per al Patrimoni artístic dels religiosos; Promotor de Justícia en el Tribunal Eclesiàstic per a la  Causa de Canonisació dels Serfs de Deu Vicent Queralt Lloret i XXI Companyons i Companyones, Màrtirs. Coordinador-Responsable dels sacerdots del Balneari “Hervidores de Cofrentes”.

Fundà el Gabinet Psicopedagògic del colege "La Concepción" d’Ontinyent, l'Archiu Històric de la Província Franciscana de Valéncia, Aragó i Balears, i el Centre d'Estudis Franciscans de Valéncia.
Actualment és Vicepostulador de les Causes Beatificació i de Canonisació dels franciscans de Valéncia, Aragó i Balears. Vicepostulador de la Causa de Canonisació dels Beats Pascual Fortuño Almela i 3 Companyons, Màrtirs; de la Causa dels Serfs de Deu Ricardo Pelufo Esteve i XLIII Companyons i Companyones, Màrtirs; de la Causa dels Serfs de Deu Fra Humilde Soria Pons; President-Juge del Tribunal Eclesiàstic que instruïx la Causa de la Serva de Deu Sor Margarita María del Cor Eucarístic de Jesús, Carmelita Descalça.

És Acadèmic Numerari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana; membre de l'Associació Hispànica d'Estudis Franciscans; de l'Associació Lo Rat Penat, de Valéncia; de l’Associació d'Escritors en Llengua Valenciana; de la Confraria del Sant Càliç de Valéncia. Assistent Honorari i Cavaller Major Honorari de la Germandat de Ntra. Sra. de las Angustias de l'O.F.S. de Yecla. Medalla d'Honor de l'Associació Milícia i Cort de La nostra Senyora del Castell de Cullera. Colegial Major Honorari en Beca del Colege Major Universitari "La Concepción" de Valéncia. Membre Honorari de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne de Valéncia. Membre de la Confraria de l’Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma.

És autor de 37 llibres, entre els que es pot destacar la VIDA I OBRA DE LUÍS FULLANA, en les seues vàries edicions, autor sobre el que ha publicat molts artículs i ha donat moltes conferències.
Ha colaborat, en Pròlecs i Presentació de persones i llibres; en l'edició de diversos llibres; en prestigioses revistes culturals, i ha publicat numerosos artículs en distintes revistes i periòdics de divulgació religioses i culturals.

És requerit per a donar conferències en distints àmbits culturals, especialment de tema franciscà, i ha participat en diversos Congressos, Jornades d'estudi, Cursos, Seminaris, etc. d'Història Franciscana, d'Història de l'Art, d'Archivística, etc.

Ha segut guardonat en diversos premis en Certàmens Lliteraris i Jocs Florals. Distinguit com a Membre d'Honor de vàries entitats. El seu nom figura en prestigioses Enciclopèdies i en qualificats Catàlecs.