José Vicente Castell Ripoll

José Vicente Castell Ripoll
Medalla: 
18
Data ingrés: 
08/05/2006

Algemesí, 3 d'agost de 1951

Doctor en Ciències, Doctor en Medicina i Llicenciat en Farmàcia per l'Universitat de Valéncia. És Catedràtic de la Facultat de Medicina de l'Universitat de Valéncia, Director d'Investigació de l'Hospital Universitari La Fe i Cap de l'Unitat d'Hepatologia Experimental de l'Institut d'Investigació Sanitària de l'Hospital Universitari La Fe, de Valéncia.

En l'etapa postdoctoral amplià estudis en el Laboratori de Biologia Molecular de l'Institut Federal Politècnic de Zuric(1978) i en el Max-Planck InstitutFürBiophysikalischesChemie de Göttingen (1979).

Ha segut professor de Bioquímica en la Facultat de Medicina de l'Universitat Autònoma de Madrit (1976-1978) i de la Facultat de Medicina de l'Universitat de Freiburg (Alemanya), en els anys 1987 i 1988. En 1994 realisà una estada en el BiochemischesInstitut der RTWA d'Aquisgrà (Alemania). En febrer de 2003 fon nomenat director general de l'Institut d'Investigació Sanitària de l'Hospital La Fe de Valéncia.

Ha dirigit 14 tesis doctorals i ha participat en 45 proyectes d'investigació com a investigador principal, la major part d'ells Proyectes Europeus. Ha impartit cursos d'especialisació sobre la seua disciplina d'especialisació i realisat diverses activitats científiques de caràcter consultiu en institucions internacionals (Londres i Brusseles principalment).

Ha publicat més de 350 artículs científics en revistes de referència internacional així com en distintes obres colectives. Ha segut editor de dos llibres especialisats: In vitro Methods in Pharmaceutical Research (Academic Press, London, 1997; ISBN 0-12-163390-X). In vitro alternatives to animal pharmaco-toxicology.J.V. Castell and M.J. gómez-l.eds. Ed. Pharmaindustria, Madrit 1992.ISBN 84-87896-03-0.Ha participat en més de 50 congressos internacionals com a ponent invitat.

Premi Europeu d'Investigació Farmacèutica (EFPIA), Heidelberg 1990.
Premi Salut 2000, Generalitat Valenciana, 17. Juliol 2006
Membre de les Societats Espanyoles de Bioquímica, Espanyola de Biologia Celular i de la Biochemical Society.
Comanda de l'Orde Civil de Sanitat.15 Juliol 2003.