Miquel Àngel Lledó Cardona

Medalla: 
31
Data ingrés: 
15/12/2021

Miquel Àngel Lledó Cardona és funcionari de carrera del Cos de Professors d'Educació Secundària (2005) i del Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (2006).

Llicenciat en Filologia Hispànica per l'Universitat de Valéncia en Premi Extraordinari, se doctorà CUM LAUDE i en Menció Internacional en el Departament de Teoria dels Llenguages de la dita universitat (2013).

Ha realisat estàncies investigadores en la Katholieke Universiteit Brussel (2000), la City University of New York (2001) i el Warburg Institute of the University of London (2002), i ha participat en diversos proyectes internacionals de l'Unió Europea, com ara el programa Leonardo Cadubalm (Computer-assisted development of teaching units based on authentic language materials), pioner en la didàctica telemàtica de llengües estrangeres (1998-2002).

Dins de l'àmbit de l'ensenyança de segones llengües ha segut redactor de les Proves de Certificació d'Espanyol per a Estrangers de la Conselleria d’Educació i ha realisat diverses accions formatives entre les que destaca l'impartició del Seminari de Gramática cognitiva aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras (2021) per al CEFIRE de Valéncia.

Agregat de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV des de 2001, fon redactor en cap de la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana (2015).

Les seues investigacions principals estan dirigides cap a l'estudi de la llengua i la sociollingüística valencianes des d'un innovador enfocament perceptiu. En eixa llínea se situen les seues aportacions Fonaments científics de la llengua valenciana: una explicació del conflicte llingüístic des de la Sicologia de la Gestalt (2009), Premi d'Investigació de l’Ajuntament de Valéncia en els CXXIV Jocs Florals; “La Llengua Valenciana i la seua codificació des del model cognitiu de prototips” (Ponència en el Congrés Valencianisme 2018) i Ensaig de gramàtica cognitiva valenciana (Premi d’Ensaig i Investigació El Piló 2021).

Membre dels consells de redacció de les revistes lliteràries Lletraferit i Ucrònica, te una variada obra publicada que inclou traduccions, edicions de texts clàssics (Dietari del capellà d’Alfons el Magnanim, L’Oronella, 1999; Rondalla de Rondalles de Lluís Galiana, L’Oronella, 1998), estudis històrics sobre l'ilustració (“La impronta humanista en la obra del ilustrado valenciano Mariano Madramany y Calatayud”, Studia Philologica Valentina 17, UV, 2015) i anàlisis sobre la génesis i confecció de la normativa valenciana (“Una aproximació a l’obra filològica de Lluís Fullana Mira i la seua faena codificadora”, Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana, AELLVA-L’Oronella, 2019).

Cap destacar igualment la seua participació en el manual de l'Universitat d'Òxfort sobre el conflicte llengua/dialecte en un capítul dedicat al valencià: “The independent Standardization of Valencian: From Official Use to Underground Resistance”, Handbook of Language and Ethnic Identity: volume 2, Oxford University Press, New York, 2011.