Violeta Montoliu Soler

Violeta Montoliu Soler
Medalla: 
33
Data ingrés: 
08/11/2001
Valéncia 2 de febrer de 1944
 
La seua Formació va ser en Valéncia. Doctora en Filosofia i Lletres, Secció de Geografia i Història per l'Universitat de Valéncia. Premi Extraordinari de Llicenciatura 1966. Doctora en Filosofia i Lletres, secció de Geografia i Història per l'Universitat de Valéncia, en Premi Extraordinari de Doctorat en 1967-68.
 
La carrera docent es va desenrollar en les dos Universitats Valencianes. Començà en l'Universitat de Valéncia en 1971, any en el que començà a ocupar les places pròpies de la carrera de professor universitari, especialisant-se en Història de l'Art. Fon Professora Ajudant, Adjunt Numerari i Adjunt d'Investigació en la Càtedra d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història, des de 1971 a1978.
 
En febrer de 1978 guanya per oposició la plaça de Professor Agregat Numerari d'Història de l'Art en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de l'Universitat Politècnica de Valéncia, centre en el que desenrollà tota la seua llabor docent i investigadora fins a la seua jubilació, concedida en l'any 2009. En el curs 1982 conseguix la plaça de Catedràtic Numerari d'Història de l'Art en el Departament de Composició Arquitectònica de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de dita Universitat, en la qual eixercità importants funcions.
 
Els càrrecs acadèmics arribaren pronte:
Directora de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 1971-71
Vicerrectora d'Extensió Universitària 1983-85
Directora del Departament de Composició Arquitectònica 1987-90 i 1993-94
Coordinadora de l'assignatura d'Història de l'Art per a les Proves d'Accés a l'Universitat des de 1987 a 1993.
 
L'activitat investigadora s'encaminà cap a especialisació sobre temes valencians ya des dels inicis de la seua carrera:
 
Becària de la Institució Alfonso el Magnànim de la Diputació de Valéncia per a colaborar en l'Acadèmia de Belles arts de Sant Carles de Valéncia 1966-67.
Fundadora de l'Archiu d'Art Popular Valencià en la Càtedra d'Història de l'Art de l'Universitat de Valéncia en 1972.
Colaboradora en la redacció de l'Inventari Artístic de la Ciutat i Província de Valéncia aixina com el Catàlec Monumental de la ciutat de Valéncia baix la direcció d'En Felipe Mª. Garín Ortiz de Taranco 1973-1985.
 
Guanyadora del Premi d'Investigació sobre Història de la Vall d´Albaida convocat per la Caixa d'Aforros d'Ontinyent baixe el títul: Monuments arquitectònics de la Vall d´Albaida. Any 1987.
Colaboradora en cinc contractes d'investigació subvencionats en convocatòries públiques sobre temes d'arquitectura valenciana: el Desert de les Palmes, la iglésia de Sant Agustí, la capella fonda del colege jesuita de Sant Pablo, el palau del Temple i la basílica de la Verge dels Desamparats. 1989-2000.
 
Les seues publicacions puix, se centren en temes docents necessaris per a estudiants d'Arquitectura aixina com sobre monuments valencians:
 
Monumentos Arquitectónicos de la Vall dÁlbaida: templos parroquiales. Premio de Estudios de la Vall d´Álbaida (Valencia). Onteniente, 1987
Fundamentos artísticos de la Arquitectura .Universidad Politécnica de Valencia. 1987
Metodología para la historia del Arte Valenciano. I.C.E. Universidad Politécnica de Valencia.
Guía práctica para el estudio de la Historia del Arte. Universidad Politécnica de Valencia. 1992.
Arte, Cultura e Historia para arquitectos. Universidad Politécnica de Valencia. 2006.
Restauración integral de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Colaboración en el estudio histórico. Valencia 1984
El Colegio jesuíta de San Pablo de Valencia. Revista Asimetrías. Depto. de Composición Arquitectónica. Universidad Politécnica de Valencia. 1998
Mariano Benlliure Gil (1862-1947). Genralidad Valenciana.1997.
Restauración de relieves académicos valencianos. Universidad Politécnica de Valencia 1998
“Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla. Centenario de un homenaje”. Catálogo de la Exposición. Generalidad Valenciana. Valencia 2000