La Real Acadèmia de Cultura Valenciana està integrada per quatre tipos d’Acadèmics, cada u en unes obligacions i drets perfectament especificats en els vigents estatuts, i talment como corre en unes atres entitats acadèmiques paregudes.

Artícul 5 La Real Academia de Cultura Valenciana està integrada pels Acadèmics de Número, els d’Honor i els Corresponents.

Descripció i Elecció

Artícul 11 Els Acadèmics d’Honor seran elegits per la Junta General entre les persones que, pels seus merits especialment contraguts en relació en la Comunitat Valenciana, s’hagen fet acreedors a la dita distinció. El seu número no excedirà de cinquanta. Els Acadèmics Corresponents seran elegits, Aixa mateix, per la Junta General, entre persones de reconegut prestigi que mantinguen vinculació cultural en localitats de la Comunitat Valenciana. El seu número no excedirà de cent. Els Cronistes del Regne de Valéncia podran solicitar la seua integració en esta Institució com a Acadèmics Corresponents, mentres conserven el seu càrrec.

Obligacions

Articul 15 Els Acadèmics d’Honor i els Corresponents podran assistir a les Juntes Generals de la Real Acadèmia en dret a veu i estaran obligats a cooperar en les missions de l’Acadèmia aixina com a remetre els treballs que publicaren. Aixina mateix podran usar el seu títul en els escrits i obres que publiquen.

Baixa

Artícul 12 Els Acadèmics de número i Corresponent pedran la seua condició per qualsevol dels següents motius:

  • 1 Per mort.
  • 2 Per renúncia.
  • 3 Per incompliment reiterat de les seues obligacions a lo llarc de dos anys consecutius, sense causa justificada.

Artícul 16 S’entén que renuncien a la seua plaça d’Acadèmics: 1. Els de número que, sense causa justificada, faltaren a lo llarc d’un any a les Juntes i que, avisats pel Decà, no complixquen en un atre periodo igual en les seues obligacions. 2 Els d’Honor i els Corresponents que no eixerciten les tasques inherents al seu càrrec.

Artícul 17 Si cap d’Acadèmic s’observara en públic conducta reprensible o despreciara la reputació de la Real Academia, dins o fora d’esta, o incomplira obertament els seus acorts, podrà ser expulsat, a proposta raonada de la Junta de Govern, en Junta Citada a l’efecte.

ACADÈMICS

Sánchez Garzón, Alfredo, Ademús
Del Estal, Juan Manuel, Alacant
Rico Amorós, Antonio Manuel, Alacant
Santo Matas, Joaquín, Alacant
Huélamo Ortiz, Gustavo, Albacete
Coronel Ramos, Marco Antonio, Alboraya
Espí Valdés, Adrián, Alcoy
Rozalén i García, Vicent Manuel, Aldaya
Llácer Bueno, Francisco J., Algemesí
Miguel Sánchez, José Segundo, Almoines
Canales Martínez, Gregorio, Almoradí
Cervera Fantoni, Ángel Luis, Altea
Hidalgo Arribas, Miguel Ángel, Aragó
Darijo Frontera, Conchín, Benaguassil
Gimeno Juan, Manuel, Benetússer
Adan García, Elviro, Bétera
Pascal, Óscar Manuel, Buenos Aires
Miralles Enrique, Dolores, Burriana
Esteban Garrido, Juan José, Canet d'En Berenguer
Oltra Climent, Vicente, Carcaixent
Blasco Aguilar, José, Cases Baixes
Mas Torrecillas, Javier, Castelló de la Plana
Chulià Ramiro, Vicente Fco., Catarroja

Noblejas Pérez, José Bernardo, Chella
Viadel Bou, Rafael, Chest
Garrido, Luis, Chirivella
Garrido Mayol, Vicente, Chiva
López Máñez, Leopoldo E., Chiva
Serrano Sarmiento, Rafael, Colòmbia
Crespo Hellín, Félix, Conca
León Ararat Díaz, Patrocinio, Cúcuta (Colòmbia)
Arazo Ballester, Mª de los Ángeles, El Palmar
Salvo García, César, El Villar
Payà Alberola, José, Elig
Gómez García, Vicente Antonio, Finestrat
Bueno Tárrega, Baltasar, Foyos
Herrero Alonso, Abelardo, Gandia
Izquierdo Canosa, Raúl, La Habana (Cuba)
Pallás Gómez, José Miguel, La Pobla de Farnals
Lanuza Ortuño, Chimo, La Vila
Vila Moreno, Alfonso, L'Alcúdia de Crespins
González-Pola De la Granja, Pablo, Luanco (Astúries)
Calvo Manzano, Mª Rosa, Madrit
León Tello, Francisco José, Madrit
Quintanar Díez, Manuel Fco., Madrit
Sánchez-Gijón, Antonio, Madrit
Usía Muñoz-Seca, Alfonso, Madrit
Simón Díaz, José, Madrit
Cardells Martí, Francisco, Meliana
Torres Ferrer, Carmen, Meliana
Vila Soria, Salvador, Mislata
Moreno i Moreno, Juli, Montroy
Saveliev, Yuri R.: Moscú
Rodríguez, Manuel, Navàixes
López Muñoz, Aureli, Paterna
Calleja Leal, Guillermo, Peníscola
Martínez Roda, Fernando, Requena
Raga García, Concha, Ribarroja del Turia
Sánchez García, Ángel, Rocafort
Peris Pallardó, Amparo, Rocafort
Moreno, Isabel, Salamanca
Reynal Llácer, Vicente, San Juan de Puerto Rico
Adan García, Ángel, Sogorp
Ridaura Martínez, Mª Josefa, Sollana
Pellicer y Valero, Jesús A., Sollana
Palazón Loustanau, Alicia, Sumacàrcer
Dualde Pérez, Vicente, Vilarreal
Jover Cerdá, Miguel, Villena
Cortina Orts, Mª Dolores, Vinalesa
Navarro Chueca, Francisco Javier, Zaragoza
Ballesteros Llompart, Jesús