Activitats

Activitats

José Alfredo Pellicer Artés
12/04/2017 - 19:00
ABC y El Imparcial
Cicle de conferèncias sobre la Revolució Russa, quan es complix el seu primer centenari.
13/03/2017 - 19:15
06/04/2017 - 19:15
09/05/2017 - 19:15
08/06/2017 - 19:15
19/06/2017 - 19:15
Vicente Fco. Chuliá Ramiro
29/03/2017 - 19:15
Conferencia: "La independencia de los países hispanoamericanos"
Un repàs a l'història dels processos d'independència dels paisos hispanoamericans.
27/03/2017 - 19:00
Juan Ramiro Boluda
La mostra pictòrica serà visitable del 21 de març al 11 d'abril.
21/03/2017 - 09:00
ABC y El Imparcial
Cicle de conferèncias sobre la Revolució Russa, quan es complix el seu primer centenari.
13/03/2017 - 19:15
06/04/2017 - 19:15
09/05/2017 - 19:15
08/06/2017 - 19:15
19/06/2017 - 19:15
RACV
07/03/2017 - 19:15
José Sanchis Sivera i Vicente Blasco Ibáñez
Enguany fem recordatori de dos ilustres Acadèmics, als 150 anys del seu naximent en Valéncia ciutat.
02/03/2017 - 06:00
General Díez Alegría
Estudi de l'evolució de l'eixercit en el tardofranquisme i la Transició.
22/02/2017 - 19:00
Josep Sanchis Sivera (decà de la RACV de 1927 - 1936)
Encontre i exposició de comunicacions dels Acadèmics Corresponents d'esta RACV.
18/02/2017 - 10:00

Pàgines