Acte d'ingrés de Francisco Llácer Bueno com Acadèmic de Número

Francisco Llácer Bueno
Data: 
26/11/2019

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana celebrarà l’acte de recepció de l’Acadèmic de Número

Ilm. Sr. Dr. EN FRANCISCO JOSÉ LLÁCER BUENO

el qual tindrà lloc el dimarts 26 de novembre de 2019 a les 18:00 hores.

El seu discurs d’ingrés versarà sobre

“ELS FURS EN L’ESPILL DE JAUME ROIG”

En nom de la Real Acadèmia li contestarà l’Acadèmic de Número
Ilm. Sr. Dr. En JOSE VICENTE GOMEZ BAYARRI

Lloc:  Saló del Consolat de Mar de la Llonja
         Entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2.
Discurso Francisco Llácer Bueno