Concert 'In Memoriam' Juan Cabanilles

Concert 'In Memoriam' Juan Cabanilles
Data: 
21/06/2019

Últim concert del present curs.

Concert de Trompeta i Orgue a càrrec dels intérprets

Ernesto Chuliá Ramiro, Trompeta

Josep Vicent Giner, Orgue

Música de J. Cabanilles J. S. Bach Ge. Bizet G. Donizetti J. Roca A. Soler W.A. Mozart S .Chuliá

DIVENDRES 21 DE JUNY 19’15 h
CATEDRAL METRPOLITANA DE VALÉNCIA

La Secció de Musicologia s'honra en clausurar el cicle de concerts del present curs, homenajant al que fora durant molts anys organiste d'esta Catedral, i al mateix temps el compositor  que  va  donar el  punt  culminant  a  la  tradició organista ibèrica dels Sigles XVI i XVII, Juan Bautista Cabanilles Algemesí (1644-1712). La grandiositat dels seus "tientos" i "batallas", el dramatisme en el seu tema del To ‘Mortales que amáis’ i el seu contrast en el lirisme de ‘El galà que ronda els carrers’, feren que els grans musicólecs de la nostra nació s'encarregaren d'estudiar i recopilar la seua música. Entre els més destacats, resalta el Pare Climent (que en pau descanse). Junt a músiques que tenen estreta relació en l'escola de composició valenciana, com poden ser les del Mestre Dubois i l'escola del bel canto italiana, el programa nos transporta a uns atres compositors Valencians, com l'excelent pianiste José Roca o el Mestre Ernesto Pastor, naixcut en Picassent i que destacà en la direcció i la composició, realisant una gran llabor com a director de la Banda de Música de l'Acadèmia General de l'Aire (Sant Javier-Múrcia). Actualment, la Secció de Musicologia està rescatant composicions inèdites del mentat autor. El programa es tancarà en dos estrenes del Director de la Secció, escrits en homenage a estos ilustres Valencians.

ELS INTÉRPRETS

Jose Vicent Giner, organiste i claveciniste. Realisà els seus estudis en Viena, en els professors Rynko Ottes i Michael Radulescu, obtenint el Premi extraordinari Fi de Carrera, en la calificació de cum Laude. Durant la seua estància en Àustria fon distinguit en el Premi al Mèrit artístic del Ministeri de Ciència i Cultura Austríac. En 2007 li fon concedida la medalla d'argent de la Fundació Jaime II el Just. Oferix concerts per tota Europa, havent estrenat i registrat obres compostes per ad ell. Com a professor invitat impartix seminaris i cursos d'interpretacio. La seua dilatada carrera com a concertiste d'orgue no ha restat la seua participació en gravacions en els òrguens històrics espanyols, aixina com de paisos estrangers. Actualment és professor d'orgue aixina com Vicedirector del Conservatori Professional.

Ernesto Chuliá Ramiro naix en el sí d'una família musical, deprenent la música de son pare, el compositor Salvador Chuliá. La seua formació com a trompetiste transcorre en els Conservatoris de Valéncia i Barcelona, en Vicente López, ampliant-los en el Conservatori Regional Superior de Música de Paris en la classe de Guy Touvron i en assidus contactes en el Mestre Maurice André. Premiat en Concursos en França, Alemània i Espanya, oferix concerts en orgue, piano, banda i orquesta en Europa i Hispanoamèrica. És autor d'un Método per a agrupació de trompetes i del ‘Vademécum per al trompetiste’. Ha estrenat i gravat més de vint obres de compositors, escrites per ad ell. Els seus àlbuns ‘Festival per a trompeta’, ‘Trobada entre dos estirps’, 'La trompeta en les aules del conservatori’, ‘Un sigle de be’, registren gran part d'estes composicions. És requerit per a participar en Congressos, seminaris i classes magistrals, sent professor de la Trumpetland School i del Conservatori ‘José Iturbi’ de Valéncia.

Aixina mateix ha segut protagoniste en programes de Ràdio i Televisió Espanyola, on ha realisat una llabor pedagògica del seu instrument. Oferix concerts i cursos en Espanya, França, Alemània, Mèxic, Colòmbia, Argentina i Estònia. Ha obtingut per oposició les places de Professor del Conservatori Municipal de Tarragona, Professor del Conservatori ‘José Iturbi’, de Valéncia, Fliscorno Soliste de la BSMM i Professor del Conservatori Superior de les Illes Balears.

PROGRAMA

Juan Cabanilles (1644-1712) Adap. Salvador Chuliá
Tiento n.168 en Do Major per a trompeta i orgue

Juan Cabanilles (1644-1712)
Tiento de Pange lingua de 5nt to, punt alt Orgue a soles

Juan Cabanilles (1644-1712) Adap. Salvador Chuliá
El galán que ronda las calles (trompeta i orgue)

Juan Cabanilles (1644-1712)
Batalla Imperial Orgue a soles

Gaetano Donizetti (1797-1848)
Una furtiva lagrima (trompeta i orgue)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
(Orgue a soles)

Georges Bizet (1838-1875)
Romance de Nadir (Pescador de perlas)

Theodore Dubois (1837-1924)
Tocatta (Orgue a soles)

José Roca Coll (1915-1997)
Ave María (trompeta i orgue)

Salvador Chuliá Hernández (1944)
*In memoriam’ a Juan Cabanilles (Orgue a soles)

Salvador Chuliá Hernández (1944)
*Al Maestro Ernesto Pastor
Introducció i Elegia

 

*Estrena absoluta