Nova Junta de Govern en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana

José Luis Manglano de Mas
Data: 
12/02/2019

Ahir dia 11, tingué lloc la pressa de possessió de la nova Junta de Govern que durant els tres anys pròxims dirigirà a la Real Institució. El nou equip ha manifestat que "Naturalment serà fidel als principis bàsics que motivaren la seua constitució com a Fundació Pública en 1915, fa 104 anys ya".

Els principis que guiaran el treball de la nova Junta són els següents:

-       Profundisar en l'extensió del sentiment de valencianitat entre tot el Poble Valencià, atacat des de finals del sigle XIX i accelerat este procés en els últims anys.

-       Defensa de la Llengua Valenciana, principal signe d'identitat del Poble Valencià.

-       Investigar en totes les branques del saber humà.

-       Defensa a ultranza de la Real Senyera i de les seculars tradicions religioses i festives, especialment les Falles, festa única en el món, etc. etc.

I la seua composició és la següent:

JUNTA DE GOVERN:

DECÀ: Excm. Sr. En José Luis Manglano de Mas.

Dr. Ingenier. Rector d'Universitat

VICEDECÀ: Ilm. Sr. En José Fco. Ballester-Olmos i Anguís.

Ingenier Agrícola. Professor UPV

SECRETARI: Ilm. Sr. En José Aparicio Pérez.

Dr. en Història. Arqueòlec

VICESECRETARI: Ilm. Sr. En José Vicente Gómez Bayarri.

Dr. en Història. Catedràtic

TESORER: Ilm. Sr. En Voro López Verdejo.

Dr. en Filologia Valenciana

DIRECTOR DE PUBLICACIONS: Ilm. Sr. En Vicent Ramon Calatayud Tortosa. Llingüiste. Escritor

BIBLIOTECARI-ARCHIVER: Ilm. Sr. En José Bonet Navarro.

Catedràtic de Dret Procesal

DIRECTOR DE SECCIONS: Ilm. Sr. En Salvador Chuliá Hernández. Músic. Compositor

VOCALS:

1era Ilma. Sra. Na María de los Desamparados Cabanes Pecourt. Catedràtica de Paleografia i Diplomàtica

2ona Ilma. Sra. Na Violeta Montolíu Soler. Catedràtica Història de l'Art. Universitat PV i UV

3er Ilm. Sr. En Manuel Chueca Pazos. Dr. Ingenier de Mines i Dr. Ingenier Geògraf. Catedràtic

4rt Ilm. Sr. En Rafael Romero Villafranca. Dr. Ingenier Agrònom. Catedràtic

5nt Ilm. Sr. En Leopoldo Penyarroja Torrejón. Dr. en Història. Catedràtic de Llengua i Lliteratura