XXXI DIA DE LA LLENGUA VALENCIANA

Sant Vicent Ferrer
Data: 
06/03/2019

Enguany dedicat al VI Centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana celebrarà els actes organisats per al

Dia de la Llengua Valenciana

en el qual es commemora la mort d’Ausias March, i dedicats enguany al VI Centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer.

PROGRAMA

DIMECRES, DIA 6 DE MARÇ DE 2019

A les 18:00 h.

  • En el Saló del Consolat del Mar de la Llonja de Valéncia

(entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2).

  • Justificació de l'acte, pel Secretari de la Secció, l’Ilustríssim Sr. En Vicent Ramon Calatayud Tortosa.
  • Imposició de l’Insígnia d’Or de l’AELLVA a N’Aureli López Muñoz ‘VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana’ per l’honorable President dels Escritors, En Ricart Folgado Bisbal.
  • Informe de treballs i proyectes de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, pel Director de la Secció, l’Ilustríssim Sr. En Voro López Verdejo.
  • Discurs del Dia de la Llengua Valenciana. “Sant Vicent Ferrer i la Llengua Valenciana” per l’Ilustríssim Sr. En Josep F. Ballester-Olmos, Vicedecà de la RACV.
  • Tancament de l’acte pel l’Excelentíssim Sr. En José Luis Manglano de Mas, Decà de la RACV.

A les 20:00 h.

  • En la Sèu de Valéncia.
  • Ofici religiós en la Capella del Sant Càliç de la Sèu en memòria d’Ausias March i dels Acadèmics i escritors valencians difunts.
  • Ofrena d’una corona de llorer sobre la llosa sepulcral del poeta (porta romànica de la Sèu de Valéncia).

Se prega confirme la seua assistència. Tel. 963 91 69 65 secretaria@racv.es

Març 2019