Serie Filológica 4

Serie Filológica 4

II Seminari de la Llengua Valenciana, "Orige i identitat de la llengua". Valéncia, 1989, 143 pàgs., [6 € (IVA inclòs)]. I.S.S.N.: 0213-9723 Índex: Costa i Català, J.: Presentacio, Costa i Català, J.: El Valen­cià: llengua viva. Gómez Bayarri, J. V.: El Valenciano, un habla romance medie­val. Lanuza Ortuño, J.: L'Articul. La­nuza Ortuño, L.: La preposicio «En». Guinot i Galán, J.M.: Valencià i català compa­rats.

COMPRAR