RACV Oberta - ESEV

L'objectiu fonamental de la RACV Oberta - ESCOLA SUPERIOR D’ESTUDIS VALENCIANS (ESEV), és establir un vehícul de comunicació per a canalisar la divulgació de la Cultura Valenciana en tots els seus àmbits i aspectes, especialment en aquells que comprenen les seccions de la RACV. Desigem complir esta aspiració de manera que les diferents seccions puguen promoure cicles de  conferències, visites culturals, etc.

Perfil del destinatari El curs va dirigit a totes aquelles persones que desigen profundisar en la Cultura de la Comunitat Valenciana, indiferentment del nivell de coneiximents.

Matèries El proyecte, fet realitat, es va iniciar fa uns anys en la colaboració especial de les seccions d'Història, Art, Heràldica i Genealogia. Posteriorment s'han incorporat atres seccions, en la finalitat d'obrir camí a atres camps: Lliteratura, Humanisme, Etnologia, Botànica, Cartografia, Castellologia, etc. Les matèries que s'impartixen estan en relació en estes branques del saber, pero també obertes a tota classe de coneiximents, en la concepció més àmplia, i en horaris opcionals.

Temàtiques

 • La Valencia recóndita: Leyendas, rincones y callejero
 • La Valencia romana
 • Etnología Valenciana: celebración de las Fiestas
 • La literatura en el siglo de oro de las letras valencianas. Jaume Roig y l’Espill o Llibre de les Dones
 • La mitología en nuestro vocabulario cotidiano
 • Historia del Cine
 • La Europa napoleónica
 • Jaime I y los Fueros de Valencia
 • Inteligencia emocional y calidad de vida
 • El periodismo en el siglo XXI
 • La ópera en Valencia: su desarrollo y actualidad
 • Historia y desarrollo del casco antiguo y de los ensanches de Valencia
 • Canvi climàtic

Per a més informació: 963916965 i info@racv.es

Tags: