Arqueologia i Prehistòria "Julián San Valero Aparisi"

Agregats: 

Laura Egido Alcaide, Miquel Àngel Herrero Cortell, Nemesio Jiménez Jiménez, Francisco Martínez Cabrera, Guillermo Morote Barberá, Ricardo Ortí Piera

Descripció secció: 

Objectius
En temes relacionats en la Prehistòria i l'Arqueologia l'objectiu és investigar el passat del Poble Valencià des de la Prehistòria fins a la Romanisació, essencialment a partir de les excavacions arqueològiques, ara en curs en la Cova Foradà d'Oliva (Mesolític a Magdalenià); Castellaret de Baix (Ibèric) i la seua necròpolis Corral de Saus. Com a conseqüència d'això s'han iniciat llínies d'investigació sobre la Cultura Musteriense i els seus protagonistes, els Neandertals: orige i evolució; sobre la seqüència cronològic-cultural del Paleolític Superior al Mesolític; sobre els orígens de l'Art i la seua evolució des del Musteriense a l'Edat del Bronze i sobre la Cultura Ibèrica, orige, evolució i naturalea. Per a establir els necessaris contactes i intercanvis científics s'organisen anualment els Seminaris d'Estudi sobre Art Prehistòric “Antonio Beltrán Martínez” en Gandia, com a activitat de l’Universitat Valenciana d'Estiu. Fins al moment s'han organisat XVI Seminaris.

Publicacions
Les ponències dels seminaris es publiquen en els Diversa de la Série Arqueològica i els treballs d'investigació en la pròpia série. 

Unes atres activitats
Es realisen visites d'estudi a jaciments arqueològics o exploracions en busca d'ells. Restaura materials arqueològics i participa en cursos o jornades de caràcter divulgatiu. El Director de la Secció impartia classes sobre l'Evolució Humana en l'Escola Superior d'Estudis Valencians i ara ho fan els Agregats Colaboradors, realisant treballs d'investigació i alguns completen la seua formació i especialisació en màsters i en la Tesis doctoral.

Participació en Congrés d'Atapuerca 2014:

Artículs en RACV Digital 1ª época (ara Repositorio)

El Collado (Oliva - Valencia) (english)
El Collado (Oliva - Valencia)
Cova Foradà
Cova Foradà (english version)
Los Neandertales de la Cova Foradà de Oliva

Enllaços

Facebook

Aula de Humanidades y Ciencias Valencianas

Historia, Cultura y Ciencia Valencianas

Web

Cultura, Historia y Ciencia (dedicada especialment a l'Evolució Humana i als Neandertals)