Història de l'Art Valencià i Patrimoni artístic "Mariano Benlliure"

Agregats: 
Asunción Alejos Morán, Concepción de Soto Arándiga, Gracia Löpez Patiño, Victoria Savelieva, Rut María García, Pablo González Tornel, Yuri Saveliev (acadèmic corresponent)
Descripció secció: 

Descripció

Contingut temàtica d'Art

Missió i Objectius

L'Història de l’Art és una matèria humanística que enllaça no sols les obres artístiques sino les circumstàncies històriques que incidixen en el procés creatiu de l’artista. No es pretén aïllar a l’Art Valencià de la seua relació en els corrents i tendències coetànees, així com dels seus contactes  en artistes d'unes atres àrees geogràfiques ya que l’Art, com la Cultura, no atén a fronteres determinants. No obstant, el protagonisme del Patrimoni Valencià i dels seus artífexs a través de l'Història, ocupen el primer lloc en les investigacions que realisen els membres de la Secció, composta per colaboradors doctors universitaris que treballen en diversos temes monogràfics: Artistes, artesans, catalogació d’obres ,recopilació bibliogràfica i relació digital de resultats especialment d’obres recuperades.

Tesis dirigides i llegides sobre temes valencians:
La Arquitectura franciscana en la Corona de Aragón.
Autor:Vicente
 García Ros. Arquitecte
Director: Violeta Montolíu Soler.
Universitat Politècnica de Valéncia.- 1997

Manuel Tolsá: arquitecto y escultor valenciano 
Autor: Manuel Rodríguez Alcalá. Arquitecte. Colaborador
Director: Violeta Montolíu Soler
Universitat Politècnica de Valéncia. 1999

Adorno Arquitectónico y Arquitectura en la Valencia de 1700 
Autor: Pablo González Tornel. Doctor en Història de l’Art. Colaborador
Director: Violeta Montolíu Soler.
Universitat Politècnica de Valéncia. 2005
Premi Extraordinari de Doctorat

Chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en el Levante y el Sudeste Español.  Influencias en otros territorios. Estudio y análisis de las tipologías constructivas. 
Autora: Gràcia López Patiño. Arquitecta. Colaboradora
Codirectora: Violeta Montolíu Soler i Vicente Galvañ Llopis
Universitat Politècnica de Valéncia. 2013

Llínies d’Investigació:
Conocer el Arte Valenciano. Série de  monografies sobre pintors de la Comunitat Valenciana durant els segles XIX i XX. Responsable la colaboradora SRA. Purificación Benito Vidal, Doctora en Filosofia i Lletres, Secció d’Història.

Pasado,presente y futuro del patrimonio artístico valenciano. Responsable la colaboradora SRA. Concepción de Soto Arándiga, Doctora en Belles Arts que propon alçament de plans antics i moderns i intervencions arqueològiques, així com historiografia virtual per a la recuperació d’obres desaparegudes. Fotogrametria i Fisiografia aplicades a la recuperació.

Escultores valencianos del siglo XVIII. 
Responsable la Directora de la Secció Violeta Montolíu Soler

Artesanía: fundición artística y pintores de abanicos . Responsable Violeta Montolíu Soler

Artes populares: Cant déstil y Dansá. 
Responsable Violeta Montoliu Soler

Llibres publicats per la Real Acadèmia:
Guía de Arquitectura medieval en la ciudad de Valencia 
Autor: David  Miguel Navarro Català. Arquitecte. Colaborador
Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Valéncia 2004. ISBN. 84-96068-47-1

La Moda en la Valencia del siglo XV 
Autora: SRA .Purificación Benito Vidal. Colaboradora.
Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Valéncia. 2003.
ISBN 84-96068-39-0

Monumentos conmemorativos de Valencia.Memoria esculpìda de una ciudad:1875-1936. 
Autora: Violeta Montolíu Soler
Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Valéncia 2002.
ISBN 84-96068-01-3

Conocer el Arte Valenciano: La pintura del siglo XIX .Pintores de Valencia, Alicante y Castellón. 
Autora: SRA,Purificación Benito Vidal. Colaboradora.
Real Acadèmia de Cultura Valenciana. València 2009.
ISBN 978-84-96068-19-3

Conocer el Arte Valenciano: Pintores valencianos del siglo XX. Tradición y Vanguardia. 
Autora: SRA,Purificación Benito Vidal. Colaboradora.
Real Acadèmia de Cultura Valenciana. València 2015.

Exposicions en la Real Acadèmia:
Iconos medievales: la imagen de Dios. Febrer 2006
Responsable: Iuri Saveliev. Doctor Arquitecte. Colaborador

Adorno arquitectónico en la Valencia de 1700. Maig 2005
Responsable Pablo González Tornel. Doctor en Història de l’Art. Colaborador.

El Ayer y el hoy de la seda valenciana. Siglos XV y XVIII
Responsable SRA.Purificació Benito Vidal. Colaboradora
Proposta per l’Associació Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. 2009

Exhibición de Cant déstil y dansá de Quatretonda. Plaça de l’Arquebisbe.
Cant per l’Associació d'estudis de Cant Valencià i dansada pels veïns de la localitat de Quatretonda (Valéncia) Maig de 2009

Visites  guiades alumnat de´l’Escola´d’Estudis Valencians:
La Catedral de Valéncia. Museu de Belles Arts: pintura miegeval, renaixentista i barroca. Coleccions  del Real Colege del Corpus Christi. 
Responsable SRA, Purificación Benito Vidal, professora d’Història de l’Art Valencià en la citada Escola.

Conferències: 
Los diseños de las sedas valencianas en la época gótica . Solicitada ademés, per l’Associació dels Nocturns i l’Associació d’antics alumnes de l’institut “Lluïs Vives” de València. SRA. Purificació Benito

Panorama de la pintura valenciana del siglo XX. Solicitada per l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana. Novembre de 2011 SRA. Purificació Benito

LLa Dansá: orígenes de una danza tradicional valenciana. Per l’acadèmic   Rv. En José Climent i SRA. Violeta Montolíu

LEl Arte y los castillos medievales. Solicitada per l’Associació d’Amics dels Castells, delegació de Valéncia.. Violeta Montolíu 2011.

Habitar Valencia. Per SRA. Violeta Montolíu. Solicitada per l’Associació d’escritors en llengua Valenciana. Novembre de 2012

Arte e Historia: homenaje a la Caballería española. Per Violeta Montolíu. Solicitada pel grup d’investigadors d’Història Militar de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.