Ingenieria Cartogràfica i Geografia "Jorge Juan"

Agregats: 

Ana Belén Anquela Julián, Mª Jesús Jiménez Martínez, Mª Nieves Quesada Olmo, Miriam Villar Cano, Emilio Forcén Tárrega, José Herráez Boquera, Pablo José Navarro Esteve

Descripció secció: 

Missió i objectius

La Secció té per missió el ser un lloc de trobada per als estudiosos i investigadors de qualsevol procedència interessats a alvançar en coneiximent de tot lo relatiu a les Ciències Geogràfiques, i en especial a la Tecnologies Cartogràfiques i la seua peripècia històrica, en especial atenció a l’important paper eixercit per la Cultura Valenciana i les seues insignes figures (Jorge Juan, Gabriel Ciscar, José Chaix, Jerónimo Muñoz, etc.).

Treballs i proyectes

 

  • Primer Congrés Intenacional de Ingeniería Geomática y Topográfica. IX Congreso Nacional TOP-CART (UPV e ilustre Colegio de Técnicos en Topografía), 2008.
  • Symposium Internacional Comissions 2 i 3 Federation Intenational des Géometrès, 2008.
  • Exposició de Cartografia Històrica referida a l'antic Regne de Valéncia, en colaboració en la Fundación Giménez Lorente.
  • Primer Curs “En torno a la Ingeniería Cartográfica y su Historia”, 2009
  • Segon Curs “Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Patrimonio en la Comunidad Valenciana”, 2010