Hispanoamérica

Conferencia: "La independencia de los países hispanoamericanos"
Un repàs a l'història dels processos d'independència dels paisos hispanoamericans.

27/03/2017 - 19:00
Conferencia: "La independencia de los países hispanoamericanos"
Un repaso a la historia de los procesos de independencia de los países hispanoamericanos.

27/03/2017 - 19:00