Salvador Chulià

Conchin Darijo
Recital líric de cant i arpa. Acompanyada per eminents intérprets la gran soprano valenciana i valencianista Conchín Darijo. Tot baix la direcció del compositor i Acadèmic Prof. Salvador Chuliá.

15/05/2019 - 09:15
Salvador Chulià y Conchín Darijo

08/04/2019 - 20:00