IX Seminari de la Llengua i Lliteratura Valenciana, “Orige i identitat de la llengua”. Gandia, 1993.

 

Nº13.

IX Seminari de la Llengua i Lliteratura Valenciana, “Orige i identitat de la llengua”.

Índice:
Guinot i Galan, J.Mª.: Qüestions de llengua.
López i Verdejo, J. S.: Introduccio a la lexicografia valenciana.
Guinot i Galán, J.M.: Les normes de Castelló.
FORNÉS, LL.: La llengua valenciana.
Costa Català, J.: La biblia valenciana impresa.

ISBN / Ref.
S. FIL Nº 13
Colecció
Série Filològica
Nº: 13 / ISSN: 0213-9723
Preu
6.00 €
Imprés
Valéncia, 1994
Tamany
alt: 17cms
ample: 24cms Págines: 134
   
logo Real Acadèmia de Cultura Valenciana
(Fundada en 1915 per la Diputació Provincial de Valéncia. Inscrita en el Registre d'Acadèmies de l'Institut d'Espanya. Títul Real de 1991)
C/Avellanes, 26 - 46003 VALÉNCIA Tel. 96 391 69 65 Fax 96 391 56 94 email: secretari@racv.es