José Bonet Navarro

José Bonet Navarro
Medalla: 
35
Data ingrés: 
17/12/2014

José Bonet Navarro és catedràtic de Dret Processal en l'Universitat de Valéncia (Estudi General), vicepresident de l'Associació de Juristes Valencians, Acadèmic de número (medalla 35) de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i corresponent de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Igualmente és membre de la International Association of Procedural Law, i del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. President del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia Hotar d'Aldaya i president del comité d'apelacions de la federació de tenis de la Comunitat Valenciana.

Ha segut coordinador, secretari i director del Departament de Dret Administratiu i Processal de la Facultat de Dret de l'Universitat de Valéncia. També ha segut magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Valéncia (anys 1999 a 2007), aixina com advocat en eixercici i assessor jurídic d'empresa en els seus inicis professionals.

Ha participat en númerosos congressos nacionals i internacionals de Dret Processal. Realisat estàncies d'investigació i docents en numerosos països tant d'Europa com d'Amèrica. Ha impartit docència i fet conferències en diverses ciutats espanyoles i d'uns atres països (Itàlia, Chile, Bolívia, Cuba, Paraguai, Veneçola, Mèxic i Hondures).

Entre les seus principals llínies d'investigació fins a hores d'ara destaquen temes tan variats com la cassació; la reclamació del crèdit, els juïns per desfiduciament; la prova; la justícia de pau; l'eficiència dels procediments, la litigació o els tribunals tradicionals i consuetudinaris. Ha publicat númerosos treballs de Dret Processal: quinze monografies com a autor únic, entre les últimes monografies publicades o de pronta publicació: Litigación y teoría de la prueba (ed. Tecnos, 2019); En defensa del Derecho Civil Valenciano (ed. Saralejandría, 2019); Problemas actuales del juicio cambiario (ed. La Ley, 2019); El proceso abreviado y sus especialidades en derecho hondureño (ed. OIM 2019). I més de cent treballs en llibres colectius o en revistes jurídiques de prestigi sobre els més variats temes de Dret Processal, entre els més rellevants o recents: “La jurisdicción en el Tribunal de las Aguas”, en El Tribunal de las Aguas de Valencia, claves jurídicas, Institució Alfons el Magnànim, Valéncia, 2014, pp. 187-249. “El Dret Processal valencià segons la tesis de Joaquin Uguet Soriano”, en Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, núm. 60, 2015, pp. 161-93; “Els elements identificadors de la funció jurisdiccional des de la justícia d’aigües”, en Homenaje a Vicente Simó Santonja, RACV, 2016, pp. 253-275; “Algunas consideraciones sobre los juzgados de violencia sobre la mujer y su competencia en España”, en Igualdad de género, Centro de Estudios de Derecho Contemporáneo y de Consultoría Integral, 2017, pp. 22-50; “Algunas consideraciones sobre los últimos atentados contra la integridad de la jurisdicción”, en Derecho y Proceso, I, Francisco Ramos Méndez Liber amicorum, Atelier, 2018, pp. 433-462; “La tutela judicial de los derechos no humanos. De la tramitación electrónica al proceso con robots autónomos”, CEF Legal. Revista Práctica de Derecho, núm. 208, mayo 2018, pp. 55-92.

Ha obtengut diversos premis d'investigació jurídica, entre uns atres, primer premi Degà Miquel Frontera (any 2009), del Ilustre Colegio de Abogados de les Illes Balears, pel treball “Reclamación litigiosa de honorarios: diagnóstico y terapia ante demasiada patología legal”; o el primer premi d'investigació jurídica i professional San Raimundo de Pañafort, (any 2014), del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, pel treball “El abogado ante el procedimiento de mediación: De espejismos ilusionantes a expectativas ponderadas".

Publica regularment en la prensa local, ha publicat en el Diario Información de Alicante, en el Diario Levante EMV i en el Diario Las Provincias. Entre uns atres molts artículs poden destacar-se, “Tribunales de Aguas. Tesoros jurídicos y culturales”, Información 18-04-2013; “MacDonaldisació llegislativa i la conspiració del poder”, Las Provincias, 12-05-2015; “El govern polític de la justícia”, Las Provincias, 27-12-2015; “Se siente, señora”, Levante EMV, 02-02-2016; “La llengua valenciana en la justicia”, Las Provincias, 27-03-2016; “De nou sobre la llengua valenciana en la justícia”, Las Provincias, 03-05-2016; “La agonía de la justicia de paz en España”, Las Provincias, 18-08-2016. “El Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d’Aldaya”, Las Provincias, 22-07-2018.