Vídeos

La Transició a la Democràcia en Espanya és un dels temes més estudiats per l'historiografia recent fins a tal punt s'ha parlat de Transitologia, no obstant l'evolució de l'eixèrcit espanyol en eixe periodo no ha segut tan estudiada. En esta conferència es tractarà precisament de l'evolució de l'eixèrcit en el tardofranquisme i la Transició que va conduir a Espanya a una monarquia parlamentària homologable als demés règims democràtics europeus.

22/02/2017 - 19:30

Conferència d'Alfonso Bullón de mendoza.

22/02/2017 - 19:00

La Transición a la Democracia en España es uno de los temas más estudiados por la historiografía reciente hasta tal punto se ha hablado de Transitología, sin embargo la evolución del ejército español en ese periodo no ha sido tan estudiada. En esta conferencia se tratará precisamente de la evolución del ejército en el tardofranquismo y la Transición que condujo a España a una monarquía parlamentaria homologable a los demás regímenes democráticos europeos.

22/02/2017 - 19:30

Conferencia de Alfonso Bullón de mendoza.

22/02/2017 - 19:00