Vídeos

La Transició a la Democràcia en Espanya és un dels temes més estudiats per l'historiografia recent fins a tal punt s'ha parlat de Transitologia, no obstant l'evolució de l'eixèrcit espanyol en eixe periodo no ha segut tan estudiada. En esta conferència es tractarà precisament de l'evolució de l'eixèrcit en el tardofranquisme i la Transició que va conduir a Espanya a una monarquia parlamentària homologable als demés règims democràtics europeus.

22/02/2017 - 19:30

Conferència d'Alfonso Bullón de mendoza.

22/02/2017 - 19:00