Francisco José Llácer Bueno

Francisco Llácer Bueno
Medalla: 
38
Fecha ingreso: 
26/11/2019
 
Naixcut en Algemesí en 1946, és Llicenciat en Filosofia i Lletres,  Llicenciat en Dret i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia.
 
Catedràtic de Grec en l'Institut Nacional de Bachillerat “Sant Vicent Ferrer” d'Algemesí (1977) i de l'Institut d'Educació Secundària “Lluís Vives” de Valéncia (1991). Director que vfon de l'Institut d'Educació Secundària "Lluís Vives" de Valéncia. i de l'Institut Nacional de Bachillerat “Sant Vicent Ferrer” d'Algemesí. 
 
Professor Tutor en “venia docendi” de Dret Mercantil (1991-2015) en l'Universitat Nacional d'Educació a Distància (sèu Alzira-Valéncia). Professor de Fonaments Lèxics de l’Escola Superior d’Estudis Valencians de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana des de 2005. Professor de l'Aula Oberta de l'Universitat Valenciana d'Estiu – Secció d'Arqueologia i Prehistòria de la RACV. Membre de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics i de l'Acadèmia Valenciana de Genalogia i Heràldica. Fon tinent d'Alcalde de l'Excelentíssim Ajuntament d'Algemesí en el quatrieni 1983-1987.
 
És Croniste Oficial d'Algemesí. 
 
Ha impartit numerosos cursos de Formació del Professorat, tals com:
 
 • Fase pràctica del curs conduent a l'obtenció del C.A.P. (2001)
 • Professor i director del curs: “La desigualdad social en la Grecia clásica. Planteamientos doctrinales” (2005).
 • Professor i director del curs:Instituciones políticas en la Grecia y Roma de la Antigüedad” (2006).
 • Professor i director del curs:“Mitos y Normas en Grecia y Roma: La teoría del derecho y la justicia en el mundo grecolatino y las teorías políticas subyacentes” (2007).

Llibres publicats:

 • La toponímia d'Algemesí. (2011)
 • Cabanilles, 300 anys en la memòria. (2012). Director de la publicació i colaborador.
 • Llibre gràfic de la Festa de la Mare de Deu de la Salut d'Algemesí. (2015)
 • Cent anys de Salvador Castell Frasquet. Fer realitat la utopia. (2015). En colaboració.
 • Cien años de cooperativismo agrario en Algemesí. (2019)
 • Traductor del texto griego de la “Ética a Nicómaco”, Llibre II del llibre Aristóteles Filosofía antigua. (2012)

Publicacions en revistes:

Sobre toponímia:

 • Apuntes sobre toponimia local. Algemesí. (1974)
 • Notes sobre la toponímia d'Algemesí. III Jornada d'Onomàstica. (2008)
 • Sikanós, Sucro, Xucr, Xúquer: un riu i un nom. VI Jornada d'Onomàstica. (2012)

Sobre la Festa de la Mare de Deu de la Salut d'Algemesí. Patrimoni Cultural i inmaterial de l'Humanitat:

 •  ”De festers i arrels”, Festes a la Mare de Déu de la Salut, Algemesí, 1997.
 •  “El repic de la xirivía”, Festes a la Mare de Déu de la Salut, Algemesí, 2004.
 •  “El retorn”, Festes a la Mare de Déu de la Salut, Algemesí, 2007.
 •  “La processó”, Berca CLXXXIV,  Ed. Ajuntament d'Algemesí, Algemesí, 2010.
 •  “El torneig d'Algemesí”, Berca CCXXXII et ss., Ed. Ajuntament d'Algemesí, Algemesí, 2016.
 •  “Els festers del barri València”, Berca CCXXXXIII, Ed. Ajuntament d'Algemesí, Algemesí, 2017.
 •  ”El còlera de 1834 i la Volta General de la processó”, Berca CCLXVI, Ed. Ajuntament d'Algemesí, Algemesí, setembre 2019.
 • Història menuda, breu i atípica de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, separata de la Veu d'Algemesí LXXXXVII, Algemesí, setembre 2020.
 • La Fiesta de la Mare de Deu de la Salut d'Algemesí. Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana. (2021)

Publicació actividats lliteràries de creació en valencià: 

 •  “El dimoni cucarell”.
 •  "El dimoni boiet”
 •   “Els tornejants”.

 Publicacions en temes de la seua especialitat:

 •  “Saber vulgar, saber científico” (1972),
 •  “Evolución semasiológica de algunos términos antropológicos griegos al contacto con el cristianismo” (1973)
 •  "La vida privada en Atenas” (1976).
 
Apart de les publicacions derivades de les activitats pròpies de Director del IES “Lluís Vives”, va ser redactor únic, com a lletrat, dels Estatuts i del Reglament d'Organisació, Funcionament i Règim Intern de la Junta Diocesana de Confraries de Semana Santa de la Diòcesis de Valéncia.
 
Publicacions sobre Algemesí i la seua comarca:
 •  “La paella valenciana en la cocina española” (1968)
 •  “Estudio económico, legal y técnico sobre posibilidades de explotación y aprovechamiento de la Ribera del Júcar a su paso por nuestro término municipal” .(1971)
 •  “Estudi artístic sobre l’ermita de sant Onofre d’Algemesí” (1976)
 •  “Tramuntana al refranyer. Saviesa popular del llaurador algemesinenc” (1977-78)
 •  La introducción del arroz en Algemesí. Problemática de su cultivo: cotos de arroz. Industrialización: los molinos de arroz” (1990)
 •  “Aproximación histórica a la fiesta de toros en Algemesí” (1993-1997)
 •   ”De la época media de la Cooperativa a la época actual” (1994)
 •   “In memoriam” (1994)
 •  ”La penya K-TOR-C: 50 anys de cadafal” (1999)
 •  “Bous, volem bous!” (2001)
 •  “Las recomendaciones” (2002),
 •  “La fusta en la festa de bous d’Algemesí” (2005)
 •  “El dolor d’un poble” (2006),
 •  “La fireta de Guadassuar i els d’Algemesí” (2008).
 
Unes atres publicacions diverses passen del centenar.
 
Va ser premiat en els Jocs Forals del Club Universitari d'Algemesí en 1968, 1971, 1972, 1974 i 1976 i va obtindre el Premi Cavanilles d'Investigació Històrica d'Algemesí en 2005 en un treball titulat “De nominibus loci algemesiensibus modo arabico designatis”.