La Secció de Musicologia prepara cinc conferències, dos concerts i un llibre

RACV
Data: 
21/03/2017

La Secció de Musicologia de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana prepara, per al present curs, cinc conferències i dos concerts, en les que el poble valencià puga tindre una relació més viva i estreta en la secció.

Les conferències seran impartides pels professors Vicente F. Chulià Ramiro, José Pellicer Artés, María Concepción Darijo Fortea, Daniel Sala Giner i Salvador Chulià Hernández.

Ademés de lo anterior, la Secció també treballa en la preparació d'un llibre sobre la Teoria de l'Interpretació musical des del materialisme filosòfic.

Tant en les conferències com en els pròxims concerts es rendirà homenage al 50 aniversari del mestre Manuel Palau, que va ser acadèmic d'esta Real Acadèmia.

Els llocs de realisació dels concerts s'anunciaran en el seu moment.

Calendari de conferències:

29 DE MARÇ.- TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL, DESDE EL MATERIALISMO FILOSÓFICO, per En Vicente Fco. Chuliá Ramiro

12 D'ABRIL.- LA MÚSICA SINFÓNICA EN VALENCIA EN LA TRANSICIÓN DEL SIGLO XIX AL XX, per En José Alfredo Pellicer.

10 DE MAIG.- MANUEL PALAU Y EL FOLCLORE VALENCIANO, per En Daniel Sala Giner

17 DE MAIG.- LA CANCIÓN DE CONCIERTO EN LA CULTURA VALENCIANA, per Na María Concepción Darijo Frontera.

7 DE JUNY.- EL FOLCLORE EN EL MUNDO. HOMENAJE A MANUEL PALAU, per En Salvador Chuliá Hernández.