Escola Superior d'Estudis Valencians

L'objectiu fonamental de l'ESCOLA SUPERIOR D’ESTUDIS VALENCIANS (ESEV), és establir un vehícul de comunicació per a canalisar la divulgació de la Cultura Valenciana en tots els seus àmbits i aspectes, especialment en aquells que comprenen les seccions de la RACV. Desigem complir esta aspiració de manera que les diferents seccions puguen promoure cicles de  conferències, visites culturals, etc.

Perfil del destinatari El curs va dirigit a totes aquelles persones que desigen afondar en la Cultura de la Comunitat Valenciana, indiferentment del nivell de coneiximents.

Matèries i professorat El proyecte, fet realitat, s'inicià fa uns anys en la colaboració especial de les seccions d'Història, Arqueologia i Prehistòria, Estudis Ibèrics, Art, Heràldica i Genealogia. Posteriorment s'han incorporat unes atres seccions, en la finalitat d'obrir camí a uns atres camps: Lliteratura, Humanisme, Etnologia, Botànica, Cartografia, Castellologia, etc. Les matèries que s'impartixen estan en relació en estes branques del saber, pero també obertes a tota classe de coneiximents, en la concepció més àmplia, i en horaris opcionals.

Temàtiques actuals

 • Salud mental
 • Relación médico-enfermo
 • Personajes Ilustres valencianos
 • Del pregón a la prensa diaria en la Valencia moderna
 • Parroquias de Valencia después de la Conquista
 • Problemas actuales de la Justicia
 • Información y comunicación en el contexto valenciano
 • Jardines y paisajes valencianos
 • La Cultura en Valencia en la actualidad

Anteriorment...

 • La Valencia recóndita: Leyendas, rincones y callejero
 • La Valencia romana
 • Etnología Valenciana: celebración de las Fiestas
 • La literatura en el siglo de oro de las letras valencianas. Jaume Roig y l’Espill o Llibre de les Dones
 • La mitología en nuestro vocabulario cotidiano
 • Historia del Cine
 • La Europa napoleónica
 • Jaime I y los Fueros de Valencia
 • Inteligencia emocional y calidad de vida
 • El periodismo en el siglo XXI
 • La ópera en Valencia: su desarrollo y actualidad
 • Historia y desarrollo del casco antiguo y de los ensanches de Valencia
 • Canvi climàtic

Per a més informació: 963916965 i info@racv.es

Tags: