Nova edició de la "Documentació formal de l'ortografia de la llengua valenciana"

Data: 
31/03/2021
L’edició coincidix en el 40 aniversari de l’acte multitudinari d’adhesió popular a la normativa de la RACV en el Monasteri d’El Puig, el 7 de març de 1981

 

LA RACV EDITA LA TERCERA EDICIÓ DE LA “DOCUMENTACIÓ FORMAL DE L’ORTOGRAFIA DE LA LLENGUA VALENCIANA”

La normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana per a l’idioma valencià, elaborada en 1979, fon recolzada multitudinàriament per la societat civil en un acte que tingué lloc el 7 de març de 1981 en el Monasteri d’El Puig; motiu pel qual estes normes són conegudes, popularment, com a “Normes d’El Puig”. En esta normativa se publicà la versió oficial valenciana de l’Estatut d’Autonomia de 1982 i s’edità el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en ella s’impartiren les primeres classes de valencià en moltes escoles.

Esta normativa recuperà per a la llengua valenciana, en certes modificacions i adaptacions, la tradició de la primera gramàtica d’esta Real institució, editada en 1915 i obra del filòlec Lluís Fullana i Mira, qui la redactà en desenroll dels acorts ortogràfics presos en 1914 per escritors i erudits en una série de reunions públiques i democràtiques que tingueren lloc en la sèu de la societat Lo Rat Penat.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, en posterioritat a haver vist la llum en l’any 1979 la seua Ortografia, cregué fonamental la publicació, en 1981, d'un treball de documentació que argumentara sòlidament els acorts presos. Una Documentació formal de l’ortografia de la llengua valenciana que contà en una segona edició ampliada i actualisada, editada per l’Ajuntament de Valéncia en 1994. L’obra que ara veu la llum és una tercera edició novament actualisada i revisada d’este treball, en el qual se fonamenten científicament els criteris seguits a l’hora de fixar l'ortografia de la RACV.

La seua primera presentació s'ha realisat el 3 de març de 2021, en el marc de la celebració del Dia de la Llengua i Cultura Valencianes. Despuix de la benvenguda del Decà de la RACV, José Luis Manglano, l'acadèmic i membre de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes Leopoldo Peñarroja feu una dissertació en el títul de "Memòria d'un passat present", que serví per a recordar l'efemèrides. A continuació, el també acadèmic i membre de la Secció de Llengua Òscar Rueda presentà l'obra, repassant els contenguts més importants.

L’edició, que ha contat en el patrocini del Patronat de la RACV i s'ha realisat en colaboració en Foment de les Lletres Valencianes, referma científicament una ortografia adoptada com a pròpia per gran número d’entitats culturals, escritors i usuaris de l’idioma valencià.

L'obra pot adquirir-se en la RACV, a través de l'editorial Oronella (www.oronella.com) i en les principals llibreries.

El model llingüístic construït a través de la normativa de la RACV és, aixina, l’eixemple més manifest, per part de la comunitat idiomàtica valenciana, de voler continuar parlant, llegint, escrivint i conreant un idioma viu, cult i en personalitat plenament definida dins de la gran família de les llengües romàniques.