VI Jornada d'Acadèmics Corresponents

Vicente Ramos
Data: 
01/02/2019

VI JORNADA D’ACADÈMICS CORRESPONENTS
DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA

DEDICADA A L’EXCM. SR. EN VICENTE RAMOS PÉREZ
EN EL SEU PRIMER CENTENARI
ACADÈMIC DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA
(1978-2011)

DIA 1 DE FEBRER DE 2019
************************************************

PROGRAMA

11:30 h. – APERTURA DE LA JORNADA
SESSIÓ INAUGURAL

 Apertura de la Jornada dedicada a l’Excm. Sr. En Vicente Ramos per l’Excm. Sr. En Federico Martínez Roda, Decà de la RACV.

 Conferència inaugural Vicente Ramos, entre el alicantinismo y la valencianía, a càrrec d’Ilm. Sr. En Joaquín Santo Matas, Membre del Consell Valencià de Cultura i Acadèmic Corresponent.

12:30 h. PRIMERA SESSIÓ

 12h30’.- Ilm. Sr. En Francisco de Paula Momblanch, President d’Honor de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de Valéncia-ACORV.
Vicente Ramos, Cronista.

 12h45’.- Ilm. Sr. Fra Benjamín Agulló Pascual. Acadèmic de Número.
Vicente Ramos y el Padre Fullana.

 13h00’.- Prof. Sra. Na Mª Nieves Pastor Caparrós, Professora d’Anglés del IES Tirant lo Blanch d’Elx.
Un viaje al pasado: El Misteri d’Elx

 13h15’.- Ilm. Sr. N’Antonio Luis Galiano. Acadèmic Corresponent. President de la Real Associació Espanyola de Cronistes Oficials-RAECO.
Recreación del Arte efímero en la Orihuela del siglo XVIII.

 13:30 h. PRESENTACIÓ de les Actes del I Fòrum Internacional sobre l’Humanisme de Fra Antonio Margil de Jesús, a càrrec de l’Ilm. Sr. En Manuel González Ramírez, President Federació d’Associacions de Cronistes Mexicans i l’Ilm. Sr. En César Salvo, Acadèmic Corresponent.

14:00 h. DINAR DE CONFRATERNITAT

17:00 h. SEGONA SESSIÓ

 17h00’.- Sra. Na Concepción Domínguez García, Llicenciada en Dret i Màster en Humanitats i Arts Lliberals.
Vicente Ramos en el Congreso de los Diputados.

 17h15’.- Sr. En José Salvador Murgui, Acadèmic Corresponent.
Casinos: Una Parroquia que celebra su CCXXX Aniversario.

 17h30’.- Sr. En Marco Antonio Coronel Ramos, Acadèmic Corresponent.
Ángeles y hombres en la Valencia del siglo XV.

 17h45’.- Sr. En César Salvo García. Acadèmic Corresponent.
Vicente Llatas Burgos, un humanista al servicio de su pueblo.

19:00 h. CLAUSURA