Conferencia: "Formació Professional Inicial en el sistema educatiu Valencià. Formació per a l’inserció"

Data: 
06/06/2019

El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana presenta la 

Conferencia

Formació Professional Inicial en el sistema educatiu Valencià. Formació per a l’inserció
a cargo de 
Xavier Carbonell Montesinos

Resumen:

Qualificacions i competència professional. Característiques de la forma d'adquisició i acreditació de la Competència Professional, en el Sistema Nacional de Formació Professional. Tant en la Formació inicial del sistema educatiu, continua o sistema d'ocupació, i a lo llarc de la vida.

Nivells de Formació i Famílies Professionals. Correspondència dels nivells de competència entre els paíssos de l'Unió Europea.

Formació Inicial: Títuls i certificats. Sistema de formació professional: FP Dual

Acreditacions de la competència adquirida per vies no formals i per l’experiència professional

- Día: 6 de junio de 2019

- Hora: 18:30 h.