Membres del Patronat en la sèu de la RACV

Com a secretari fundador del Patronat puc certificar lo que dic a continuació:

El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, fundat l'any 1987 sent el seu President Fundador En Juan Lladró Dolz, un dels membres més destacats d’este junt a l'empresari valencià Héctor Gimeno Mondragón, qui, al mateix temps, en la colaboració de destacats intelectuals valencians impulsen el Fòrum d'Opinió Vinatea en l'Ateneu Mercantil de Valéncia, ha tingut al front de la seua Junta Directiva a l’activíssim Eliseo Puig Arcos (2013-2019), lo que ha fet possible desenrollar importantíssims proyectes, entre ells la segona edició de la NOVA GRAMÀTICA VALENCIANA, el no menys important TRADUCTOR CASTELLÀ-VALENCIÀ de la RACV, i també la publicació estrela, la segona edició del DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA VALENCIANA de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, elaborat per la Secció de Llengua i Lliteratura de la Real Institució, baix la direcció del Filòlec i Dr. Voro Lopez, membre de la renovada Junta de Govern, sent, este sí, l'autèntic i únic diccionari de la Llengua Valenciana del Poble Valencià.El Patronat torna a entrar en tots els honors, com es mereix, en la RACV i en la seua renovada Junta directiva, presidit a hores d'ara pel Sr. Sánchez Montalar.

José Aparicio Pérez

 

Voro López
Voro López

Enllaç a la web de Patronat de la RACV

La composició de la Junta es la següent:
 
Patró Fundador: Juan Lladró Dolz
 
President d’Honor: Héctor Gimeno Mondragón
 
President:  José Enrique Sánchez Montalar
 
Vicepresident: Eliseo Puig Arcos
 
Secretari: Xavier Carbonell Montesinos
 
Tesorer: Joan Benet Rodríguez Manzanares
 
Vocal 1: Hèctor Gimeno Modragón
 
Vocal 2: María Josefa Micó Gómez
 
Vocal 3: José Manuel Ricart Lumbreras
 
Vocal 4: Enric Ramon Pastor
 
Vocal A: José Aparicio Pérez
(Acadèmic de la R.A.C.V.)
 
Vocal B: Voro López Verdejo
(Acadèmic de la R.A.C.V.)