Acte de benedicció de l'exposició de Sant Vicent Ferrer

Benedicció exposició Sant Vicent Ferrer
Data: 
07/11/2019

El passat 4 de novembre tingué lloc la bendició de l'exposició que sobre Sant Vicent Ferrer alberga l'edifici de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Situada en el hall d'entrada i en la Sala Multiusos de la Real Institució, es pot contemplar esta exposició, organisada per la RACV en colaboració en el M.I.V.M. i L. Capítul de Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer sobre la figura, la vida i l'obra de Sant Vicent Ferrer en ocasió de l'epílec de l'Any Jubilar Vicentí.

La mostra es compon d'un conjunt de quaranta panels i mostra de manera expressiva i sintètica, en uns texts en llengua valenciana i unes imàgens seleccionades en el millor criteri, les traces més importants de la vida del dominic patró de la Ciutat i el Regne de Valéncia. Assistiren a l'acte una àmplia representació del Capítul de Cavallers Jurats, un grup d'acadèmics de la RACV i una nutrida delegació de les diferents associacions vicentines.

La presentació de l'acte la feu José Leto Melero i Crespo, i els parlaments de José Fco. Ballester-Olmos i Anguís, Lloctinent General del Capítul de Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer i Vicedecà de la RACV; María Vicenta Borrell Alós, Honorable Clavariesa de les Festes Vicentines; i José Luis Manglano de Mas, Decà de la RACV.

Inauguració:

Per una atra part l'inauguració pública s'efectuarà el pròxim dilluns, dia 11, a les 11:30 del matí.
Es podrà visitar l'exposició de dilluns a dijous de 10 a 13:30 i de 16:30 a 18:00, llevat divendres, que únicament es podrà visitar de matí.

Benedicció exposició Sant Vicent Ferrer