Apertura del Curs Acadèmic 2019-2020

RACV
Data: 
01/10/2019

SOLEMNE APERTURA DEL CURS ACADÈMIC 2019-2020,
QUE SE CELEBRARÀ E L’1 D’OCTUBRE, DIMARTS, A LES 18:00 HORES

PROGRAMA

- Llectura de la Memòria del Curs Acadèmic 2017-2018, pel Secretari de la RACV,
Ilm. Sr. En JOSÉ APARICIO PÉREZ.

- Discurs inaugural a càrrec del Vicedecà de la RACV, Excm. Sr. En JOSÉ FCO. BALLESTER-OLMOS I ANGUÍS que versarà sobre

“FRAY BONIFACIO FERRER. CLAROSCUROS DE UNA VIDA Y UNA BIBLIA”

- Intervenció del Decà de la RACV,
Excm. Sr. En JOSÉ LUIS MANGLANO DE MAS.

Lloc: Saló del Consolat de Mar de la Llonja. Carrer de la Llonja, núm. 2.