Carta al Ministre de Cultura sobre les bandes de música

Data: 
15/05/2021

Davant el contengut del Real Decret 229/2021, de 30 de març, pel qual se declaren les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, en el que es manifesta que les bandes de música valencianes aparegueren "com a moviment mimètic al de les agrupacions corals catalanes", el Decà de la RACV, en nom de la Junta de Govern, ha enviat un escrit al Ministre de Cultura en el que es manifesta la repulsa per la tergiversació que supon tal afirmació, i es solicita que es rectifique d'immediat el text, d'acort en la realitat històrica d'una de les nostres principals senyes d'identitat culturals.

Se reproduïx a continuació la carta enviada: