Dinar de fraternitat RACV-Amics-Patronat-ESEV

Dinar de Nadal
Data: 
19/12/2019

Este passat dimecres tingué lloc un dinar de fraternitat per Nadal, en el qual la Real Acadèmia de Cultura Valenciana volgué estretar els seus llaços d'amistat en les dos entitats que més soport li donen des de fa temps, com ara Amics de la RACV i el Patronat de la RACV. Igualment en l'alumnat de l'Escola Superior d'Estudis Valencians (ESEV), una representanció del qual també estigué present en esta cita nadalenca.