El Tribunal de les Aigües rebé a la Junta de Govern

Recepció del Tribunal de les Aigúes a la RACV
Data: 
09/04/2019
El passat dijous una comissió de la Junta de Govern de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, presidida pel seu Decà, el Prof. Dr. José Luis Manglano, fon rebuda pel Tribunal de les Aigües.
 
Despuix de la sessió de l'últim dijous de més, s'oferí una recepció en la qual el Decà i el President del Tribunal, José Font, feren salutacions protocolàries en les que es va posar de manifest el respecte reverencial de la Real Acadèmia cap a la més antiga institució valenciana.
 
D'igual manera es posà de manifest la total sintonia del Tribunal en l'esperit i postulats de la Real Acadèmia, a la que testimoniaren el seu recolzament. 
 
A continuació intervingueren acadèmics i síndics fent reflexions de caràcter historigràfic i tècnic sobre les relacions entre el Tribunal, l'aigua, l'agricultura i la cultura valenciana.
 

Recepción del Tribunal de las Aguas a la RACV