Exposició: "La seda valenciana en la costura"

Exposició la seda valenciana en la costura
Data: 
04/03/2019

EXPOSICIÓ:

La seda Valenciana en la COSTURA

Mostra realisada per Cristóbal López Albert

"Despuix de 50 anys de professió, em vaig propondre el realisar una exposició de peces (vestits/trages)  per a resaltar la gran rellevància històrica i cultural sobre l'indústria de la seda que des del sigle XIV fins a finals del XVIII tingu0é el seu desenroll en Valéncia, el llegat del qual ha permaneixcut arraïlat, conservant l'essència d'un estil que encara goja de gran prestigi i reconeiximent en tot lo món.
Gràcies a la cultura i evolució de les Falles, les nostres teles de seda són un bell reflex de l'entorn: colorits, flors, brancades, matisos i textures que es mostren constantment en frescura.
La costura, entesa com a tal, és tot allò que s'implica en l'utilisació d'una tela i que s'adquirix per a una finalitat concreta, es dissenya una penyora, es talla i es confecciona.
El sigle XX ha deixat grans mostres de creativitat, desenroll i evolució de tècniques a través de creadors que consolidaren els seus noms fins al punt de ser recordats com a únics. El vestit és necessari en tots els estrats de la societat i les teles són el primer esclavó per a la realisació de qualsevol penyora de vestir.
Basat en eixe principi, despuix de 50 anys d'activitat en la costura, com a creador i professor, tinguí l'idea de rendir homenage a les tres parts fonamentals que s'impliquen en una penyora de vestir: el disseny, la construcció i la tela. Llavors proponguí un desenroll; elaborar 10 peces de creadors selectes (ya fallits) 5 espanyols i cinc estrangers, seleccionant d'entre les seues creacions unes peces fascinants, be pel nom, per la creativitat o per qui les lluí, utilisant la meua tècnica i teles tradicionals de seda valenciana."

Horari: del 4 al 14 de març. Matins de 10 a 14. Vesprades de 17 a 20.

Inauguració dia 4 de març a les 18:00 hores.

Lloc: Sèu de la RACV