La RACV ratifica el Conveni en la "Asociación Española de Cronistas Oficiales"

Data: 
02/01/2020
La Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha ratificat un Conveni en la "Real Asociación Española de Cronistas Oficiales". Regal de Cap d'Any.
 
La Secció de Cronistes Oficials de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ara dirigida per l'Acadèmic de Número i Croniste d'Algemesí, Francisco J. Llácer Bueno, és una de les més antigues del Regne d'Espanya. Es creà fa 65 anys i, des de llavors, eixercita una importantíssima llabor històric-cultural que tingué el seu precedent en els quatre grans cronistes del Regne de Valéncia, Pedro Antonio Beuter; Rafael Martín de Viciana (s. XV-XVI); Francisco Diago (s. XVI-XVII) i Gaspar Escolano (s. XVI – XVII). Este últim Croniste Oficial de la Ciutat i Regne de Valéncia.
 
Des de llavors una série de cronistes ha sorgit en numerosos pobles valencians i en el restant d'Espanya, en la major part dels quals s'ha constituït la Real Associació en la que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha firmat el Conveni.
 
La seua finalitat és la pròpia d'estes institucions, seguir investigant l'història, llengua i cultura de tots els pobles i ciutats d'Espanya, establint llaços estrets de colaboració entre tots ells per a l'enriquiment històric i la preservació de les seues traces identitàries comunes o diferenciats, sempre enriquidores.
 
Els acadèmics de tota la nació espanyola podran solicitar ser considerats Acadèmics Corresponents quan la seua aportació siga significativa per a la localitat de referència.
 
Com a fet destacat el cultiu, conte i protecció de la Llengua Valenciana i l'Espanyola en el nostre cas, i similar conte en les respectives llengües dels atres pobles d'Espanya.
 
La Real Acadèmia de Cultura Valenciana en renovació permanent.