La RACV solicita a l'Alcalde de Valéncia que mantinga a Vinatea en la plaça de l’Ajuntament

Data: 
03/12/2022

Reproduïm a continuació la carta que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha remés a l'alcalde de Valéncia, Joan Ribó, solicitant-li que el monument a Francesc de Vinatea se mantinga en la plaça de l'Ajuntament del Cap i Casal del Regne:

Sr. Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Valéncia:

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana prengué l'acort en la seua Junta General celebrada el 27 del passat més d'octubre d'expressar-li el seu desig de que es respecte l'actual emplaçament de l'estàtua de Francesc de Vinatea en la plaça de l'Ajuntament per ser un referent en la defensa dels drets i llibertats de tots els valencians.

Francesc de Vinatea (Morella 1273 – Valéncia 1333) fon un cavaller que ocupà el càrrec de «jurat en cap» de la ciutat capital del Regne. Segons la Crònica de Pere el Cerimoniós, el rei Anfós II de Valéncia i IV d'Aragó havia decidit partir el Regne i dotar aixina fortament a l'Infant del Regne de Valéncia Ferrando d'Aragó, fill de la seua segona dòna (Leonor, germana del rei Alfonso XI de Castella), en perjuí de l'hereu (el futur Pere, el Cerimoniós), lo que estava prohibit en els Furs del Regne de Valéncia.

Les distintes viles afectades varen demanar ajuda als jurats del Cap i Casal, que triaren a Vinatea com al seu representant per a desfer el contrafur real.

Davant del propi Rei digué: «no canviarem d'opinió encara que em separe el cap del coll o nos mate a tots ya que vos promet que si yo muic no escaparà cap d'estos que estan ací».

El seu discurs fon decisiu per a l'història del Regne de Valéncia per conseguir que el Rei revocara les donacions.

Ya en el sigle XIX se reivindicà la figura de Vinatea en una obra de Joan Lonin, «Els jurats de Valéncia», i en un quadro d'Emilio Sala que obtingué la primera medalla de l'Exposició Nacional de Belles Arts de 1878.

En 1958 Ramón Stolz incorporà una escena similar en els murals de la Sala dels Furs de l'Ajuntament de Valéncia.

En 1974 s'estrenà una òpera sobre el mateix assunt de Matilde Salvador en llibret de Xavier Casp.

Les Corts Valencianes otorguen en el seu nom la «Alta Distinció Parlamentària» i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana oferix uns atres també en el nom de Vinatea.

Per tot açò, solicitem mantindre en el seu emplaçament actual l'estàtua de Francesc de Vinatea com a eixemple de fermea i valor en defensa de la justícia i l'integritat del Regne de Valéncia.

Atentament,

 

José Luis Manglano de Mas

Decà de la RACV