Miguel Jover Cerdá nomenat Acadèmic Corresponent per Villena

Miguel Jover Cerdá
Data: 
10/10/2019

La Junta General de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana del pasado 26 de septiembre acordó nombrar Académico Correspondiente por Villena a Miguel Jover Cerdá.

El nou acadèmic corresponent va declarar, en conéixer el nomenament, que “És un gran honor ser Acadèmic Corresponent de la RACV”.

Miguel Jover és Dr. Ingenier Agrònom i catedràtic d'Universitat de l'Universitat Politècnica de Valéncia (UPV). Impartix docència en l'Escola Politècnica Superior de Gandia en el Dpt. de Ciència Animal.
 
Frut de la seua activitat professional té publicats 12 llibres de docència i 2 d'investigació, 200 publicacions en congressos, 11 tesis doctorals dirigides i 106 artículs en revistes.
 
Ademés, és president de l'Associació Espanyola d'Amics dels Castells en la secció de Valéncia, i Gran Canceller de la Real Orde de Cavallers de Santa Maria del Puig.
 
Ademés de les anteriors, també és membre d'unes atres entitats culturals i corporacions valencianes com a Societat Valenciana d'Agricultura i Deports, Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràlica, Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma, Confraria del Sant Càliç de la Catedral de Valéncia i del Real Ilustre i Primitiu Capítul Noble de Cavallers de la Mercé.