Renovació de la Junta de Govern de la RACV

Data: 
01/02/2022
 
En complir-se els tres anys de la constitució de la Junta de Govern per renovació de l'anterior, i d'acort en els Estatuts, se procedí a la seua renovació el dia 27 de giner passat, en els resultats següents:
 
En els acadèmics presents en la Real Acadèmia per a celebrar Junta General Ordinària, i anunciada en el punt 4rt la votació de l'única candidatura presentada per a la renovació de la Junta de Govern, se procedí a la votació indicada, en els resultats següents:
 
  •  1er, Acadèmics presents en el moment de la votació: vint.
  •  2on, Vots emesos personalment per cada u dels assistents i depositats en l'urna preparada a l'efecte: vint.
  •  Resultats: contabilisats els vots u a u i llegit lo anotat, varen ser vint vots positius, és dir, en un sí en cada u d'ells.
 
La nova Junta de Govern va quedar refrendada totalment i constituïda aixina:
 
Decà: En José Luis Manglano de Mas
Vicedecà: En José Fco. Ballester-Olmos i Anguís
Secretari: En José Aparicio Pérez
Vicesecretari: En José Vicente Gómez Bayarri
Tesorer: En Rafael Romero Villafranca
Bibliotecari-Archiver: N'Òscar Rueda Pitarque
Director de Seccions: En Salvador Chulià Hernández
Director de Publicacions: En J. Alfredo Pellicer Artés
Vocals:     1era N'Ampar Cabanes Pecourt
                2on En Luis Miguel Romero Villafranca
                3er En Leopoldo Peñarroja Torrejón
                4rt En Voro López Verdejo
                5nt En Vicent Ramon Calatayud i Tortosa