XXXV Dia de la Llengua Valenciana

Data: 
02/03/2023

 

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana té l'honor de convidar al Poble Valencià als actes organisats per a la celebració del Dia de la Llengua Valenciana en recort d'Ausias March.

PROGRAMA:

Dijous, 2 de març de 2023

* A les 17:45 h, en el Saló del Consolat de Mar de la Llonja de Valencia (entrada pel c/ Llonja, 2. Acte públic):

- Benvinguda i salutació del Decá de la RACV, José Luis Manglano de Mas.

- Informe de treballs i proyectes de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, pel Secretari de la Secció, Vicent Ramon Calatayud i Tortosa.

- Presentació del llibre “Mozárabe y lenguas de España” per l'Acadèmic Numerari Miquel Angel Lledó CardonaParaules de l'autor, el catedràtic i Acadèmic Numerari de la RACV Leopoldo Peñarroja Torrejón.

- Tancament de l'acte pel Decà de la RACV.

* A les 19:30 h, nos dirigirem a la Catedral per a depositar una corona de llorer damunt de la llosa sepulcral del poeta (junt a la porta romànica de la Sèu).

* A les 20:00 h, missa en la Capella del Sant Càliç de la Sèu, en llengua valenciana, en memòria d'Ausias March i dels difunts acadèmics honoraris, de número i corresponents, i dels escritors en llengua valenciana.