La RACV seguix reforçant la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes

RACV
Data: 
17/10/2019

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), en la sessió de la seua Junta General Ordinària del dia 26 de setembre, va acordar nomenar nous Agregats Colaboradors de la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes.

Els nous membres d'esta secció, despuix de la seua acceptació protocolària, són Miquel Antonio Estellés Barat, María Giménez Serrano i Vicente Iranzo Bañuls.
 
D'igual manera, el reforçament de la secció també es produí pel nomenament com a Nou Acadèmic de Número Electe d'Òscar Roda Pitarque, agregat colaborador de dita secció, qui entrarà en substitució del fallit Juan Lladró Dolz, i ocuparà la medalla 30.
 
El nou acadèmic és Ingenier de Camins, Canals i Ports, Ingenier Geòlec i Ingenier Tècnic d'Obres Públiques. En el terreny cultural és Vicepresident de Formació de Lo Rat Penat i president dels seus Cursos de Llengua i Cultura Valencianes, aixina com Secretari de la Junta Directiva de la Associació d’Escritors en Llengua Valenciana. Pertany també a l'Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma. I és President fundador de la associació cultural d’estudis fallers “Casal Bernat i Baldoví”.