La tràgica expulsió dels Jesuïtes en temps de Carlos III i les seues conseqüències en l'Espanya peninsular i en l'atra Espanya. ¿Un enigma històric?

Data: 
21/03/2018

LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA ES COMPLAU EN INVITAR-LI A la

CONFERÈNCIA

LA TRÀGICA EXPULSIÓ DELS JESUÏTES EN TEMPS DE CARLOS III I LES SEUES CONSEQÜÈNCIES EN L'ESPANYA PENINSULAR I EN L'ATRA ESPANYA. ¿UN ENIGMA HISTÒRIC?

a càrrec de l'Ilm. Sr. En Víctor-Rafael Rivas Carreras,

Magistrat emèrit. Llicenciat en Dret, en Ciències Econòmiques i Doctor en Filosofia,

Dimecres, 21 de març de 2018, a les 19:00 hores.
Saló d'Actes de la RACV
Carrer Avellanes, nº 26

 

RESUM DE LA CONFERENCIA

1. Peculiaritats de la Companyia de Jesús: milícia misionera A.M.G.D i del Papat.
2. La seua expulsió per Carlos III conseqüent en la política borbònica al respecte. Regalisme i Despotisme Ilustrat. Dialèctica: poder civil - poder religiós. El reformisme ilustrat moderat.
3. Lo vergonyós del procediment d'eixecució: el seu obscurantisme. El llarc i penós recorregut dels jesuïtes fins a acabar en els Estats Pontificis. Els seus testics.
4. Anàlisis de l'obscurantisme de les Disposicions que avalen o referixen el procés de l'expulsió i posterior supressió canònica de la Companyia, aixina com la seua restauració parcial i final.
5. Complexitat de les causes d'expulsió: causes verdaderes i falses. La gresca d'Esquilache.
6. El paper dels bisbes i de les demés órdens religioses favorables a l'expulsió. Rivalitat d'escoles i de doctrina. Causes econòmiques i socials.
7. Especial consideració a les "reduccions" del Paraguay. ¿Utopia o realitat? La seua incidència en les causes de l'expulsió i en les seues conseqüències. El parer exprés dels misionats. El Tractat hispà-portugués de 1750 com a antecedent.
8. Auto reflexió sobre l'expulsió aixina com d'atres successives.
9.  L'ironia de Deu.
10. Un jesuïta hispanoamericà en l'actual Papat: significat.

VÍCTOR-RAFAEL RIVAS CARRERAS

Magistrat emèrit. Llicenciat en Dret, en Ciències Econòmiques, Actuari de Segurs i Llicenciat en Filosofia per l'Universitat Central de Barcelona. Doctor en Filosofia, en el títul “La Seriedad e la obra de Sören Kierkegaard”; tesis que manté una certa continuïtat dialèctica en la seua ya lluntana *tesina de llicenciatura.

Actualment ultima en Toledo la Llicenciatura en Teologia. Advocat (n.i.); va ser professor de Fonaments de Filosofia i d'Història de la Ciència en la Facultat de Filosofia de l'Universitat Central de Barcelona. Ha publicat artículs en la Revista Jurídica de Catalunya; és autor del llibre “La reformatio in peius en el Derecho Administrativo”, i ha intervingut en programes de ràdio i televisió sobre temes no exclusivament jurídics, aixina com antany va publicar en la secció cultural del desaparegut Diari de Barcelona sobre lliteratura i filosofia.

És membre de l'Associació de Juges i Magistrats Francisco de Vitòria; de la Confraria Internacional d'Investigadors de Toledo, en la Revista dels quals Beresit ha publicat diversos artículs: sobre Menéndez Pelayo i la Constitució de 1812, sobre la Teoestètica en el Greco, sobre el pensament de Baltasar Gracián, sobre la filosofia del Quixot, sobre Justícia diví-humana i misericòrdia diví-humana, sobre Fe i Raó en la construcció d'Europa (una reflexió pròpia a partir del discurs de Ratzinger en Ratisbona); de la 'Asociación Toledo Interciudades Alfonso X el Sabio'; i de la Real Societat Menéndez i Pelayo de Santander.