Tendencioses informacions aparegudes en alguns mijos de comunicació valencians obliguen a emetre el següent COMUNICAT

RACV
Data: 
05/06/2019

Al voltant de certes informacions publicades en prensa.

 

Valéncia, 4 de juny de 2019.-

La publicació, per un diari digital valencià, aixina com també per prensa en paper, sobre la situació interna de la RACV i la seua proyecció exterior, nos obliga a emetre este Comunicat.

 

COMUNICAT

La RACV, fent us del dret a rèplica, vol eixir al pas de les declaracions aparegudes en el diari Levante EMV el passat dilluns dia 3 de juny de 2019.

 

  1. En primer lloc en la RACV, tots els acadèmics, en independència de les seues opinions ideològiques, assumixen els principis fundacionals que esta real institució té des de 1915, aixina com els acorts presos en Junta General. Els acorts de la nova Junta de Govern van en este sentit per lo que ningú es deu sentir marginat ni desplaçat.
  2. Sobre el contenciós presentat per l'acadèmic Jaime Siles pel nomenament d'un nou acadèmic presuntament sense “els procediments reglats”, hem d'aclarir, com aixina consta en l'informe jurídic presentat a la Junta de Govern, que és una diferent intrepretació del procediment de comunicació del nou acadèmic electe.
  3. Sobre la suposta modificació del reglament de l'institució s'ha de dir que no ho és, simplement se fa constar en la nova edició del reglament un acort de la Junta General de 25 de març de 2010, a on s'acordà que per a poder votar un acadèmic ha de tindre necessàriament tres assistències i dos excuses justificades, en aquell moment el Decà era En Vicent Lluís Simó Santonja i la Secretaria Na Mª Desamparados Cabanes Pecourt. No és un acort nou i ni ara ni en aquell moment se pretenia en açò llimitar o cercenar el dret al vot de ningú. I ademés l'artícul 10 dels nostres Estatuts establix que “L'elecció de l'Acadèmic de Número es farà en Junta General Ordinària, en votació secreta, i per aquells Acadèmics de Número presents, que hagen assistit, com a mínim, al 50% de les Juntes Generals hagudes en els últims dotze mesos anteriors al dia de l'elecció i complit en les demés obligacions del seu càrrec. Si el 50 % de les Juntes Generals celebrades no fora un número entero es redonejarà al sancer inferior. No es consideraran inassistències les degudament justificades a estos efectes”.
  4. Sobre la normativa de la llengua valenciana, la RACV seguix l'aprovada en son dia per la seua Junta General, aixina com els diccionaris i gramàtica elaborats per la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes, també aprovades en Juntes Generals. No obstant, la RACV sempre s'ha demostrat disposta a dialogar i debatre sobre llengua valenciana, sempre que siga en criteris científics i respectant la realitat llingüística valenciana.
  5. Sobre l'aproximament a Lo Rat Penat hem de dir que és històric, puix esta institució centenària i germana ve sent l'encarregada de la didàctica de la llengua valenciana seguint la normativa llingüística i gramatical que marca la RACV. Ademés, en uns atres i importantíssims assunts anem junts, com les pròpies Senyes d'Identitat, l'Història del Regne i, en general la Cultura singular del Poble Valencià.
  6. Finalment la RACV ha segut sempre apolítica, la seua finalitat és l'investigació, l'estudi i difusió de la llengua, l'història i, en general la cultura valencianes; si els seus plantejaments són o no seguits per alguns partits polítics és una qüestió que no depén d'ella i això ni l'enfronta ni l'alia a ninguna formació política concreta.

Tags: