Guillermo Carnero Arbat

Guillermo Carnero Arbat
Medalla: 
16
Data ingrés: 
28/01/2009

València, 7 de maig de 1947

Llicenciat en Ciències Econòmiques. Llicenciat i doctor en Filologia Hispànica. Catedràtic de Lliteratura Espanyola en l'Universitat d'Alacant des de 1986 fins a 2012. Ha segut professor en les Universitats nort-americanes de Virginia, Berkeley i Harvard, i membre del Consell Assessor de la Fundació Juan March i de la Societat Estatal de Commemoracions Culturals per al centenari de Rafael Alberti i l'exposició del Museu del Prado i el Centre Cultural Conde Duque, “Tres mitos españoles: Don Quijote, Don Juan Tenorio y La Celestina”. Des de 2012 és professor honorari de la Universitat de Valéncia, i membre del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca.

És membre del consell de direcció del Proyecto Bodoni (Universidad de Salamanca, Museo Bodoni i Biblioteca Palatina de Parma), i del consell editorial de les revistes Hispanic Review, Dieciocho, Ínsula, Castilla, Voz y Letra, La Nueva Literatura Hispánica, Studi Ispanici, i de les Societats Espanyola i Internacional d'Estudis sobre el sigle XVIII. Dirigí des de la seua fundació fins a 2012 la revista Anales de Literatura Española i ha coordinat els vols. 6, 7 i 8 (1700-1868) de la Historia de la Literatura Española fundada per Ramón Menéndez Pidal i dirigida per Víctor García de la Concha. Ha dirigit nombrosos cursos en la Universidad Menéndez Pelayo, i pronunciat conferències en les principals Universitats espanyoles, europees i americanes. Ha practicat la crítica lliterària en Ínsula, El País, El Cultural de El Mundo, Letras Libres i uns atres periòdics i revistes.

Ha publicat quinze llibres de poesia des de 1967, i edicions de la seua obra poètica completa en 1979, 1983, 1998 i 2010. Fon un dels inclosos en l'antologia Nueve novísimos poetas españoles (1970) de José María Castellet.

Ha rebut el Premio de la Crítica (any 2000), el Premio Nacional de Literatura (any 2000), el Premio de la Crítica Valenciana (anys 2000 i 2003), el Premio Fastenrath de la Real Academia Española (any 2002), el Premio Internacional de Poesía Loewe (2005), el Premi de les Lletres Valencianes (2006) i el Premio de Investigación Filológica de la Fundació Lluis Guarner (2013).

Elegit acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en març de 2005, ingressà el 28 de giner de 2009.

És especialista en lliteratura espanyola i comparada del segle XVIII, del segle XIX i de l'época vanguardista. Ha publicat sis llibres d'investigació sobre temes de la seua especialitat, i editat obres d'autors del segle XVIII (Ignacio García Malo, Gaspar M. de Jovellanos, Ignacio de Luzán, Vicente Martínez Colomer, Pedro Montengón, Gaspar Zavala y Zamora), del XIX (Espronceda) y del XX (Jorge Guillén, Juan Gil Albert, Luis Rosales).