Òscar Rueda Pitarque

Medalla: 
30
Data ingrés: 
23/06/2020

Ciutat de Valéncia, 1976

Ingenier de Camins, Canals i Ports, Ingenier Geòlec i Ingenier Tècnic d'Obres Públiques per l'Universitat Politècnica de Valéncia. També és Especialiste Universitari en Prevenció de Riscs Laborals per l'Universitat de Valéncia. Desenrolla la seua llabor professional en l'empresa privada, havent-se especialisat en el camp de l'ingenieria del trànsit i la coordinació de seguritat i salut. Professor associat en el Departament d'Ingenieria de la Construcció i de Proyectes d'Ingenieria Civil en l'Universitat Politècnica de Valéncia.

Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyança en Valencià (UPV) i Professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat, és l'actual Director dels Cursos de Llengua i Cultura Valenciana i Vicepresident de Formació de dita entitat.

Membre de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, ha format part de l'equip redactor de la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana (RACV-Lo Rat Penat, 2015), en calitat de coordinador, i com a informant en el Diccionari General de la Llengua Valenciana.

També és president fundador de l'entitat Foment de les Lletres Valencianes, que té per objectius la difusió i conreu de la cultura i la llengua valenciana per mig de l'edició de llibres i revistes en el nostre idioma. A través d'ella, és actual copropietari del sagell editorial L´Oronella, que du editats més de 200 llibres en llengua valenciana, i membre del consell de redacció de la revista Lletrafaller.

És secretari de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana i president fundador de l’associació cultural d'estudis fallers Casal Bernat i Baldoví. Vicelloctinent general de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma.

Està en possessió de la Palma Dorada al valencianisme jovenil 2012, otorgada pel Grup Cultural Ilicità “Tonico Sansano” d’Elig; de la Creu de Sant Jordi, otorgada pel Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma en 2013; i del premi Fadrí - Josep Mª Guinot de les Lletres Valencianes, otorgat per l’Associació Cultural Cardona Vives de Castelló en 2014. Premi Maximilià Thous d'Or per la falla Fra Pere Vives - Bilbao - Maximilià Thous en 2015. Premi Senyera individual otorgat per la Plataforma Valencianista en 2018. Premi Albuferenc de l'Any de la falla L'Albufera de Catarroja en 2018.

Columniste semanal en el diari Las Provincias, participa de forma habitual en les tertúlies de prosa de la AELLVA, en les quals ha presentat diversos treballs de narrativa curta, arreplegats en el llibre colectiu Clams de futur.

Autor dels llibres Senyera valenciana. Símbol de llibertat (Ed. L'Oronella, 2013) i la seua versió en castellà La Senyera valenciana. Historia y simbolismo (Ed. Sargantana, 2017), ¿Té futur la normativa de l’idioma valencià? (Ed. Mosseguello, 2014), L'alambor, Cent reflexions valencianes (Ed. L'Oronella, 2016) i L'alambor 2. Repensant Valéncia (2022). Participà també en el llibre colectiu Habitar Valéncia (Ed. Mosseguello, 2013) en la seua ponència en les Jornades dels Escritors de 2013, sobre el lèxic valencià en l'arquitectura i l'ingenieria civil. Coautor del llibre commemoratiu del 40 aniversari de les Normes d'El Puig (2022).

Autor de l’estudi “Les falles i la llengua valenciana”, dins del llibre colectiu Des del Casal. Oberts al debat faller (Ed. Oronella, 2015). Ponent en les Jornades dels Escritors de 2017, en l’artícul “Les quatre grans cròniques migevals. La construcció de la memòria històrica”, publicat en el llibre colectiu de les jornades Historiadors, cronistes i dietaristes valencians (Ed. Oronella, 2018). Ponent en les Jornades dels Escritors de 2018, en l’artícul “La posició del pare Fullana respecte a l'entitat i l'us del valencià”, publicat en el llibre colectiu de les jornades Cent aniversari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l'Universitat de Valéncia (Ed. Oronella, 2019). Comunicació en el V Congrés Internacional Universitari d’Història Comarcal, UCV San Vicente Mártir, titulada “Senyera de la Ciutat, Senyera del Regne. Cap a la superació de la controvèrsia social”, publicada en el llibre colectiu Símbolos: características, sentido y proyección (UCV San Vicente Mártir, 2019).

Colabora en les revistes Renou, editada per l'Associació Cardona Vives de Castelló i Solcant les lletres, la revista digital de la AELLVA. Interessat per la llengua i les tradicions valencianes, és conferenciant habitual en matèries com ara la llengua valenciana, les senyes d'identitat i la festa de les les falles. Manté també dos blogs de temàtica cultural valenciana.

En 2014 fon declarat Escritor de l'Any per la AELLVA. Primer premi microrrelat “El Piló” de Burjassot (2018). Premi Extraordinari “Raül Alapont” en la Secció Infantil Novell del Concurs de Llibrets de Lo Rat Penat (2019). Premi Extraordinari "Josep Bea Izquierdo" en la Secció Novell del Concurs de Llibrets de Lo Rat Penat (2022).

Autor de la lletra de l’himne de la Federació Valenciana de Moros i Cristians, en música d’Hugo Chinesta, i de la Marcha de la Real Senyera, en música de Juan Manuel Gómez de Edeta.